Jak probíhá služba

Středisko Na Sioně poskytuje dvě sociální služby: ranou péči a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Pokud si nejste jisti, která služba je pro Vás vhodná, pomůžeme Vám na střediskovém mobilním telefonu 739 368 663.

 

Raná péče 

Služba rané péče je založena na konzultacích v rodinném prostředí. Poradkyně se zaměřují nejen na zdárný vývoj dítěte, ale i na podporu celé rodiny.

Pokud máte o tuto službu zájem, můžete se nám ozvat na střediskový mobilní telefon 739 368 663 nebo nás kontaktovat písemně na ranapece@kh.hk.caritas.cz, případně vyplnit kontaktní formulář na našich webových stránkách. Poradkyně rané péče se vám obratem ozve, vyplní s Vámi základní informační dotazník a domluví vstupní konzultaci. Vstupní konzultace se již  odehrává v rodině, obvykle za přítomnosti dvou našich poradkyň. Zde se přesně domluví, co byste jako rodina potřebovali a jak Vám v tom může služba pomoci.

Následná péče je poskytována na základě smlouvy, která se uzavírá obvykle na jeden rok. Tato smlouva je každoročně podle potřeby prodlužována, maximálně však do 7 let věku dítěte. Poradkyně rané péče poté dojíždí do rodiny pravidelně jedenkrát za 4-8 týdnů.  

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SASRD)

Tato intenzivnější forma spolupráce mezi rodinou a poskytovatelem služby se odehrává převážně ambulantní formou přímo v prostorách Střediska Na Sioně. Služba je poskytována obvykle jednou za týden.

Pokud máte zájem o naši sociálně aktivizační službu, můžete se ozvat na střediskový mobil 739 368 663 nebo na mobilní telefon vedoucí služby 739 050 473, případně nás kontaktovat písemně na eva.salakova@kh.hk.caritas.cz. Na základě Vašeho zájmu se domluví první konzultace, které se obvykle účastní dvě pracovnice služby a která se odehrává ve Středisku. Jestliže nemáte po dobu schůzky pro Vaše dítě hlídání, bude se mu věnovat další pracovnice služby. Na této první schůzce se domluvíme, co byste od služby potřebovali a co Vám můžeme nabídnout. Následující 1-2 konzultace jsou určeny k bližšímu seznámení, dítě se může přijít podívat a vyzkoušet si aktivity, na které bude později docházet.

Pokud se rozhodnete naši službu využívat, uzavřeme s Vámi smlouvu a ve spolupráci s Vámi vytvoříme pro dítě individuální plán, který bude pravidelně vyhodnocován a aktualizován. Smlouva se obvykle uzavírá na jeden rok s možností prodloužení. Zároveň platí, že rodina může kdykoliv na základě dohody službu ukončit.