Jak pomáháme

Středisko Na Sioně poskytuje dvě registrované sociální služby s působností ve Středočeském kraji.

 

Registrované sociální služby

  1. Raná péče Na Sioně
  2. Aktivizační služba Spolu Na Sioně

 

Jak pomáháme?

  • Středisko Na Sioně se zabývá problematikou rodin dětí a mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním od narození do 26 let.
  • Provázíme rodiny dětí se specifickými potřebami s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením či poruchami autistického spektra.
  • Pomáháme porozumět potřebám dětí a hledat možnosti jejich rozvoje, aby mohly spokojeně žít ve svém přirozeném prostředí.
  • Rodinám poskytujeme odbornou pomoc a společně s nimi nacházíme východiska z jejich složitých situací.

Základní služby poskytujeme zdarma.