Základní informace

Středisko Na Sioně je jedním z deseti středisek Oblastní charity Kutná Hora, která je nestátní neziskovou organizací založenou na křesťanských hodnotách. Jsme součástí katolické církve a sítě charit v královéhradecké diecézi.

Provázíme rodiny dětí se specifickými potřebami od narození do 26  let:

  • s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem
  • s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením
  • s autismem
  • s ADHD

Středisko Na Sioně poskytuje dvě registrované sociální služby:

  1. Raná péče Na Sioně
  2. Aktivizační služba Spolu Na Sioně

Základní služby poskytujeme zdarma. Působíme ve Středočeském kraji.