Doporučená literatura

Autor Název knihy Nakladatelství, rok vydání
Allen K., Marotz R. Přehled vývoje dítěte Portál, 2002
Antier E.  Dítě toho druhého Portál, 2005
Attwood T. Aspergerův syndrom Portál,2005
Bacus A. První rok vašeho dítěte Portál, 2005
Bacus A.   Vaše dítě ve věku 1-3 roky Portál, 2003
Barbera M. L., Rasmussen T. Rozvoj verbálního chování MU Brno, 2019
Bednářová J. Rozvoj zrakového vnímání pro 3-5let Edika, 2012
Bednářová J. Mezi námi předškoláky 3-5 let Edika, 2014
Bednářová J. Jak se pastelky učily kreslit Edika, 2012
Bednářová J. Rozvoj zrakového vnímání 4-6let Edika, 2012
Bednářová J., Šmardová V. Školní zralost Edika, 2015
Beyer J., Gammeltoft L.   Autismus a hra Portál, 2006
Bitmannová L., Bittman J. A na mě nikdo nemá čas Pasparta, 2018
Bleach F. Každý jsme jiný Pasparta, 2011
Bragdon A. Když mozek pracuje jinak Portál, 2006
Brzáková P. Kryštof Adéhádě Eminent, 2018
Cungi Ch., Limousin S. Relaxace v každodenním životě Portál, 2005
Čadilová V., Žampachová Z. Strukturované učení Portál, 2008
Činčera J.   Práce s hrou Grada, 2007
Dokoupilová M. a kol. Narodilo se předčasně Portál, 2009
Ebbert B. 100 věcí, které by měl znát každý předškolák  Cpress, 2011
Feuerstein R.  a kol.  Myslet nahlas - mluvit nahlas Portál, 2017
Filliozat I. Dokonalý rodič neexistuje  CPress, 2011
Fitznerová I. Máme dítě s handicapem Portál, 2010
Gurrentz S. Maminkou spokojeně a bez stresu  Portál, 2003
Halder C. Dítě s Downovým syndromem ve škole KRPDDS, 2020
Hanšpachová J.   Veselé hry s malými dětmi Portál, 1999
Hanšpachová J.   Hry pro maminky s dětmi Portál, 2001
Hartman B., Lange M.  Mutismus Triton, 2008
Healey J. M.   Leváci a jejich výchova Portál, 2002
Hoefle V. Výchova bez blbých keců CPress, 2013
Hughes D. A. Budování citového pouta                     Institut fyziolog. socializace, 2017
Jankovský J. Ucelená rehabilitace dětí Triton, 2006
Kast-Zahn A. Jak naučit děti pravidlům Cpress, 2008
Kedroňová E. Něžná náruč rodičů Grada, 2005
Kirbyová A. Nešikovné dítě (dyspraxie a další …) Portál, 2007
Kohlová M. 200 výtvarných činností Portál, 1996
Kochová K., Schaeferová M. Dítě s postižením zraku Portál, 2015
Kopřiva P. a kol.  Respektovat a být respektován Spirála, 2008
Koťátková S. Dítě a mateřská škola Grada, 2008
Kraus  J. a kol. Dětská mozková obrna Grada, 2004
Kropáčková  J. Budeme mít prvňáčka Portál, 2008
Kutálková D. Logopedická prevence Portál, 2005
Langmeier J.,Krejčíková D. Vývojová psychologie Grada, 2006
Laniado N. Máte neklidné dítě Portál, 2004
Lechta V. Terapie narušené komunik. Schopnosti Portál, 2005
Looseová A.  a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku,  Portál, 2001
Lynch Ch.  Cvičení pro rozvoj řeči Portál, 2002
Markhamová L.  Aha! Rodičovství  Mladá fronta, 2015
Matějček Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí Portál, 2007
Matějček Z. a kol.  Osvojení a pěstounská péče Portál, 2002
Matheron S. B. Nechuť k jídlu Portál, 2002
Michalová Z. Předškolák s problémovým chováním Portál, 2012
Morales R. C. Orofaciální regulační terapie Portál, 2006
Morrish R. G. 12 klíčů k důsledné výchově Portál, 2003
Munden A. Poruchy pozornosti a hyperaktivita Portál, 2008
Novák T. Sourozenecké vztahy Grada, 2007
O´Toole J.C. Tajná kniha pro aspergery Edika, 2019
Pátá P. K. Mé dítě má autismus I, II. Grada, 2008
Pekařová L. Jak žít a nezbláznit se Poznání, 2006
Praško J. a kol.  Stop traumatickým vzpomínkám Portál, 2003
Prekopová J. Empatie - vcítění v každodenním životě Grada, 2004
Prekopová J. Jak být dobrým rodičem Grada, 2001
Prekopová J. Když dítě nechce spát Portál, 2008
Ptáčková J. Nápady a básničky pro malé dětské ručičky Portál, 2014
Richman S.   Výchova dětí s autismem Portál, 2006
Rogge J. Rodiče určují hranice Portál, 2005
Roseová A., Weissová L.   Rozvíjíme sebedůvěru dětí Portál, 1997
Roštárová I.,  Straussová R.   Obrazový postup základních činností sebeobsluhy  Pasparta, 2012
Rougier R. Rozvíjíme logické myšlení Portál, 1997
Rulíková K. Dvojčata, jejich vývoj a výchova Portál, 2002
Schiller  P.   Hry pro rozvoj dětského mozku Portál, 2004
Sneddon G.   Neverbální komunikace dětí Portál, 2005
Strassmeier W. 260 cvičení pro děti raného věku Portál,1996
Straussová R., Knotková M. Průvodce rodičů dětí s PAS   Portál 2011
Sulzberger M. Vaříme hyperaktivnímu dítěti Grada, 2008
Šimanovský Z. Hry pro zvládání agresivity a neklidu Portál, 2008
Vermeulen P. Autistické myšlení Grada, 2006
Volemanová M. Přetrvávající primární reflexy INVTS, 2020
Vymětal  J. Úzkost a strach u dětí Portál, 2004
Wolfdieter J. ADHD. Porucha pozornosti s hyperaktivitou Galén, 2009
Zelinková O. Poruchy učení  Portál, 2009
Zelinková O. Dyslexie v předškolním věku Portál, 2008
Zuckoff M. Naia se smí narodit Portál, 2004