Kdo jsme

Charita_KH_Stredisko_Na_Sione_logo_kruhove
Středisko Na Sioně
je jedním z deseti středisek Oblastní charity Kutná Hora, která je nestátní neziskovou organizací založenou na křesťanských hodnotách. Jsme součástí katolické církve a sítě charit v královehradecké diecézi.

 

Motto: Krok za krokem k úsměvu. Spolu, lidsky, profesionálně.

Poslání:

Jsme tu pro rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním, kterým poskytujeme odbornou pomoc a spolu hledáme cesty z jejich složitých životních situací.

Provázíme rodiny dětí se specifickými potřebami od narození do 26  let:

  • s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem
  • s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením
  • s autismem
  • s ADHD

Pomáháme rodičům, aby co nejlépe porozuměli svým dětem a uměli je všestranně rozvíjet.

Dětem pomáháme orientovat se v různých sociálních situacích a umět na ně přijatelně reagovat.

Základní služby poskytujeme zdarma. Působíme ve Středočeském kraji.