Kdo jsme

Středisko Na Sioně je jedním z deseti středisek Oblastní charity Kutná Hora, která je nestátní neziskovou organizací založenou na křesťanských hodnotách. Jsme součástí katolické církve a sítě charit v královéhradecké diecézi.

 

Krok za krokem k úsměvu. Spolu, lidsky, profesionálně.

Naším posláním je napomáhat tomu, aby každé dítě se specifickými potřebami naplno rozvinulo svůj potenciál a našlo cestu ke spokojenému životu a uplatnění ve společnosti.

 

Provázíme rodiny dětí se specifickými potřebami od narození do 26  let:

  • s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem
  • s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením
  • s autismem
  • s ADHD

Pomáháme rodičům, aby co nejlépe porozuměli svým dětem a uměli je všestranně rozvíjet.

Dětem pomáháme orientovat se v různých sociálních situacích a umět na ně přijatelně reagovat.

Základní služby poskytujeme zdarma. Působíme ve Středočeském kraji.