Odborná praxe

Oblastní charita Kutná Hora je největší neziskovou organizací poskytující sociální služby v regionu. Podle našich časových a provozních možností zprostředkováváme praxi studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. Přednostně přijímáme studenty oborů sociální práce. Pokud máte o praxi v sociálních sužbách zájem, přečtěte si, jak dále postupovat.

 

Jak postupovat?

  1. Kontaktujte v dostatečném časovém předstihu našeho pověřeného pracovníka a zašlete vyplněný formulář                     "Přihláška zájemce o praxi"
  2. Pověřený pracovník osloví vedoucí středisek a domluví možnost vykonání praxe.
  3. Před zahájením praxe je nutné předložit dohodu o zprostředkování praxe, kterou připraví Vaše škola.
  4. Před nástupem Vám zpracuje vedoucí střediska podrobný plán praxe a určí pracovníka, který bude vedoucím Vaší praxe.
  5. První den budete proškoleni v bezpečnosti práce, seznámíte se s posláním organizace, s provozem střediska a Vašimi povinnostmi v rámci praxe. Po celou dobu praxe budete pracovat pod dohledem stálého pracovníka, na kterého se můžete v případě potíží nebo dotazů obrátit.
  6. Na závěr Vám vedoucí praxe vypracuje hodnocení.

Pověřeným kontaktním pracovníkem pro praxe je paní Anna Hylská, tel. 731 598 862, e-mail anna.hylska@kh.hk.caritas.cz