Raná péče

Poslání

Posláním Rané péče Na Sioně je provázet rodiny dětí se specifickými potřebami (děti předčasně narozené, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem s mentálním, pohybovým, kombinovaným handicapem, s poruchami autistického spektra) od narození do 7 let. Podporujeme rodiny tak, aby porozuměly potřebám svého dítěte a dokázaly využít všechny schopnosti a možnosti rozvíjet své dítě v potřebných oblastech.

Rodinám poskytujeme odbornou pomoc a společně hledáme východiska z jejich složitých životních situací.

 

2

 

Poslání naplňujeme těmito aktivitami:

 • Stimulace vývojové úrovně dětí, rozvoj jejich dovedností
 • Nabídka výchovných a stimulačních dovedností pro rodiče
 • Poskytnutí sociálního poradenství
 • Podpora a zvyšování kompetence rodičů jako těch, kdo nejlépe svému dítěti rozumějí
 • Poskytnutí potřebných informací
 • Zprostředkování kontaktů, mezioborová spolupráce

 

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou rodiny dětí se specifickými potřebami od narození do 7 let ze Středočeského kraje:

 • děti předčasně narozené
 • s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem
 • s mentálním postižením
 • s pohybovým postižením
 • s kombinovaným postižením
 • s poruchami autistického spektra

 

Pracujeme zejména s těmito nepříznivými situacemi osob:

 • Dítě se neumí dorozumět se svým okolím kvůli svému opožděnému vývoji nebo zdravotnímu postižení.
 • Dítě nemá dovednosti, které jsou v jeho věku běžné, tím je snížena kvalita jeho života.
 • Dítě si neumí hrát předpokládaným způsobem kvůli svému opožděnému vývoji nebo zdravotnímu postižení.
 • Dítě se chová nepředvídatelně kvůli svému zdravotnímu postižení.
 • Dítě má problémové chování.
 • Rodina dítěte neví, jak se se svým dítětem dorozumět.
 • Rodina si neví rady s výběrem školského zařízení pro své dítě se zařazením dítěte do něj (MŠ, ZŠ).
 • Rodina nemá potřebné kompetence, jak rozvíjet dovednosti dítěte.
 • Rodina se nevyzná v přehledu služeb a odborných zařízeních, které jí mohou pomoci vzhledem ke zdravotnímu postižení dítěte nebo jeho ohrožení.
 • Rodina se sama neorientuje v sociálním poradenství, nemá informace, které by jí mohly vzhledem ke zdravotnímu postižení pomoci.
 • Rodina se cítí osamocena nebo neumí sama využívat odborné služby a běžné zdroje.
 • Rodina si neumí poradit s řešením problémového chování svého dítěte.
 • Rodina se cítí vyloučena v komunitě, která jí byla předtím otevřena.

 

Cíle

Naším cílem je, aby rodina porozuměla potřebám svého dítěte a nalezla možnosti, jak ho rozvíjet bez další podpory ze strany služby:

 • Dítě bude mít možnost, jak komunikovat.
 • Dítě se naučí různé způsoby hry.
 • Dítě se naučí jednat různými vhodnějšími způsoby.
 • Rozvinou se dovednosti dítěte zvláště v oblastech, které byly postiženy nebo ohroženy.
 • Rodiče dostanou potřebnou podporu, jak jednat se svým dítětem.
 • Rodiče porozumí potřebám svého dítěte.
 • Rodina bude vědět, jak rozvíjet dovednosti svého dítěte, podporovat jeho psychomotorický vývoj a kompenzovat jeho zdravotní handicap
 • Rodiče budou umět řešit problémové chování svého dítěte
 • Rodina dostane potřebné informace, kontakty a podporu v sociálním poradenství, možnostech odborných pracovišť, v aktuální nabídce rehabilitačních pomůcek a možnostech jejich získání, při vyhledávání předškolního a školního zařízení, při vyhledávání sociálních a dalších návazných služeb.
 • Rodina bude mít možnost setkat se s dalšími rodinami, které řeší podobnou problematiku.

 

Zásady (principy) poskytování služby

 1. Princip důstojnosti: Respektujeme individualitu dítěte a kulturní, sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.
 2. Princip ochrany soukromí uživatele (rodiny): Během konzultace v domácím prostředí rodiny vstupuje poradce rané péče pouze na ta místa, kam je zván. Je zachována mlčenlivost o osobních údajích.
 3. Princip zplnomocnění: Poradce respektuje právo uživatele na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá, a právo a zodpovědnost uživatele rozhodovat o sobě.
 4. Princip nezávislosti: Služby rané péče podporují u rodičů a dítěte možnosti  nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.
 5. Princip práva volby: Uživatel se může rozhodnout pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb, vybere si z nich dle vlastní volby.
 6. Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb: Spolupráce externích i interních členů v  týmu a jejich vzájemná informovanost. Rodina je členem týmu, dostává potřebné  informace o navazujících a doplňujících službách.
 7. Princip přirozenosti prostředí: Služba je uživatelům   poskytována převážně v přirozeném prostředí dítěte, tj. v rodině.
 8. Princip kontinuity péče: V rámci ukončování péče je uživatel informován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich zprostředkování.

Dostupnost služby

Služba je bezbariérová.

Po prvním kontaktu ze strany potenciálního klienta se do 3 dnů klientovi ozve vedoucí služby. První konzultace je realizována během následujících 14 dnů dle aktuální vytíženosti pracoviště, maximálně však do 60 dnů od prvního kontaktu.

Otvírací doba služby:  Po - Pá  8 - 17 hod. (v terénu po předchozí domluvě s pracovníkem)
                                          Po 13 - 15 hod. - konzultační hodiny ve Středisku Na Sioně (nebo po domluvě i v jiném termínu)

Sociální služby poskytujeme zdarma. Na aktivity (výlety, pobyty), které nelze zahrnout do základní služby, rodiny přispívají.