Co jsme ve Středisku Na Sioně v roce 2020 zvládli?

Vážení příznivci, připravili jsme přehled toho, co všechno jsme díky Vám v minulém roce rodinám nabídli a kam jsme se posunuli.

Kopie návrhu Bez názvu (7)

  

Pomáhali jsme 131 rodinám.

Věnovali jsme 6 515 hodin a poskytli 3 168 konzultací a nácviků.

Najeli jsme téměř 37 000 km, abychom rodiče a jejich děti podpořili v jejich nelehkých životních situacích.

I v době COVIDu jsme fungovali. SPŠ Kutná Hora nám věnovala štíty, pravidelně jsme dezinfikovali pomůcky, poskytovali konzultace a besedy on-line.

Účastnili jsme se s rodinami 4 denního pobytu s podporou psychoterapeuta.

Uspořádali jsme 2 setkání pro rodiny, kde jsme nabídli bližší seznámení s metodami, jak dětem i rodinám pomoci. Další setkání probíhala on-line v omezeném provozu vzhledem k epidemické situaci.

Připravili jsme 3 vzdělávací besedy s odborníky pro rodiče z rodičovské skupiny.

Také jsme byli na 2 výletech se staršími dětmi. Během prázdnin si užily prima týden.

Z projektu Nadace Sirius jsme dostali nové mobilní telefony, kterými můžeme lépe komunikovat s klienty, natáčet práci (hru, spolupráci, …) dětí a pak je odborně rozebírat, všímat si detailů. Snáze tak stanovíme další postup práce na rozvoji dítěte. Charitativní projekt NROS Pomozte dětem a grant města Kutná Hora podpořily tréninky sociálních dovedností dětí a mladých dospělých v praxi.

Díky Vaší podpoře jsme koupili dvě auta. Nyní máme jistotu, že pokud bude kdokoliv z týmu odborných pracovníků vyjet za svým malým klientem, najde volné auto. Třetí auto jsme dostali darem od Nadačního fondu Škoda Auto.

 

Napomáháte s námi k tomu, aby každé dítě se specifickými potřebami naplno rozvinulo svůj potenciál a našlo cestu ke spokojenému životu a uplatnění ve společnosti.

 

Děkujeme za podporu a za to, že nám pomáháte pomáhat.