Co jsme ve Středisku na Sioně v roce 2019 zvládli?

Vážení příznivci. Připravili jsme přehled, co všechno jsme díky Vám v roce 2019 rodinám nabídli a kam jsme se během roku posunuli.

DOPIS_DOBRYM_LIDEM_2019_1strDOPIS_DOBRYM_LIDEM_2019_2str

 Pomohli jsme 126 rodinám
.

 Věnovali 6 515 hodin a poskytli 5 200 konzultací a nácviků dětem a jejich rodinám.

Najeli jsme téměř 31 000 km, abychom rodiče i jejich děti podpořili v jejich nelehkých životních situacích.

Účastnili jsme se s rodinami 3 denního pobytu s podporou psychoterapeuta.

Uspořádali jsme 4 setkání pro rodiny, kde jsme nabídli bližší seznámení s metodami, jak dětem i rodinám pomoci. 

Také jsme byli na 4 výletech se staršími dětmi. Během prázdnin si užily prima týden.

Připravili jsme 6 vzdělávacích besed s odborníky pro rodiče z rodičovské skupiny.

Zrealizovali jsme 5 benefičních akcí:

  • Akce Pošli kačku měla u široké veřejnosti velký ohlas.
  • Firemní dárci se zapojili do benefičního bowlingu pod názvem Sion Charity Cup.
  • Naší účastí ve Farním běhu pro republiku podpořili naše ambasadory, kteří oslovili své známé a významně tak přispěli do naší veřejné sbírky na auto.
  • Někteří z vás podpořili naši činnost účastí na benefičním koncertu či charitativním svařákem na vánočním trhu v Kutné Hoře.

Rozšířili jsme si své odborné znalosti díky stážím i specializovanému vzdělávání. Úspěšně jsme realizovali projekty „Spolu do života – Leadership akademie“ (Nadační fond Avast), „Nenechme rodiny čekat bez pomoci“ (NROS Velux) a „Spolu na Sioně“ (Grant města Kutná Hora a projekt NROS Pomozte dětem).

 

Jak jste pomohli Vy nám?

Celkem jste nás podpořili částkou 552 597 Kč. Nefinanční částka darů  pokrývá řadu služeb poskytovaných dobrovolníky (např. grafické služby, výroba propagačního spotu) nebo hmotné dary. Finanční částka 266 100 Kč byla součástí veřejné sbírky na auto „Dáme auto“, kterým se dostane odborná pomoc do rodin dětí se zdravotním znevýhodněním. V rodinách ukazujeme, jak stimulovat vývoj dítěte či řešíme nelehkou životní situaci rodiny.

 

Děkujeme za podporu a za to, že nám pomáháte pomáhat.