Co jsme ve Středisku Na Sioně v roce 2018 zvládli?

DOPIS_DOBRYM_LIDEM_2018_1strDOPIS_DOBRYM_LIDEM_2018_2str

 

 

Pomohli jsme 124 rodinám. V rané péči jsme navýšili kapacitu rodin z 65 na 75.

Poskytli jsme 6500 hodin a 4100 konzultací a nácviků dětem a jejich rodinám.

Najeli jsme téměř 30 800 km, abychom rodiče a jejich děti profesionálně podpořili v jejich životech.

Účastnili jsme se s rodinami 3 denního pobytu s podporou psychoterapeuta.

Uspořádali jsme 4 setkání pro rodiny, které jsme blíže seznámili s metodami, jak dětem pomoci.

Zorganizovali jsme norskou supervizi, které se účastnilo 12 dětí s rodiči. Pro rodiče jsme připravili odborný seminář vedený norským terapeutem.

Zrealizovali jsme 5 vzdělávacích besed s odborníky pro rodiče z rodičovské skupiny.

Podíleli jsme se na 3 benefičních akcích a běželi jsme pro Středisko Na Sioně.

Rozšířili jsme si své odborné znalosti díky stážím (CTA Praha) i zahraniční supervizní spolupráci (IAA Stavanger Norsko).

Úspěšně jsme realizovali projekty:
"Spolu do života - Leadership akademie" podpořený Nadačním fondem Avast
"Nenechme rodiny čekat bez pomoci" podpořený NROS Velux
"Šance pro děti s autismem" podpořený NROS Pomozte dětem

A také jsme byli na 5 výletech se staršími dětmi. Během prázdnin jsme si společně užili prima týden.

 

Jak jste pomohli Vy nám?

Z částky 85 457 Kč, kterou jste nás podpořili, jsme mohli zaplatit např. norskou supervizi, počítač pro sociální pracovnici či praktický nácvik chování autistů v terénu.

Děkujeme za podporu a za to, že nám pomáháte pomáhat.