Zveme vás na Den otevřených dveří ve středu 17. 5. od 14:00
25. dubna 2023 Středisko Na Sioně

Zveme vás na Den otevřených dveří ve středu 17. 5. od 14:00

V letošním roce se Středisko Na Sioně opět připojí k celorepublikové kampani s názvem Týden rané péče, kterou každoročně organizuje Společnost pro ranou péči. V rámci této kampaně pořádáme v našich prostorách Den otevřených dveří a pro veřejnost máme připravený bohatý a zajímavý program, jehož součástí bude představení nové pomůcky – interaktivní podlahy, kterou jsme pořídili z příspěvků našich příznivců. Tešit se můžete také na praktické ukázky canisterapie od týmu Prostě srdcem z.s. 

Dveře našeho střediska otvíráme ve 14 hodin. Od 15 do 17 hodin bude možnost zažít canisterapii v praxi. Tato metoda má široké využití - přispívá k aktivizaci motoriky, využívá se při polohování, dále k odbourávání stresu, k zprůchodňování střev, zmírňování panických atak nebo agrese, atd. Canisterapeutický program pro vás připravil spolek Prostě srdcem. Pokud si chcete metodu vyzkoušet, rezervuje si místo na e-mailu alena.ublova@kh.hk.caritas.cz.

V časech 16:00 – 16:30 a 17:00 – 17:30 si budete moci vyzkoušet také naši novou pomůcku pro práci s dětmi. Jedná se interaktivní podlahu, kterou jsme pořídili díky finanční podpoře našich příznivců v kampani Dárek pro děti ze Sionu na darujme.cz a naší benefiční akci Pošli kačku. Více o této zajímavé pomůcce si můžete přečíst v tomto článku. Další program Dne otevřených dveří zahrnuje ukázku práce s Montessori pomůckami od 14 do 15 hodin a setkání rodičů (posezení u kávy, možnost sdílení s ostatními rodiči) od 17 do 18 hodin. Během celého odpoledne bude možnost prohlédnout si naše prostory včetně dětské herny.

Letošní již 16. ročník kampaně Týden rané péče, ke které se připojujeme, bude probíhat v termínu 15. – 21. května.  Cílem této akce je zvýšit povědomí veřejnosti o životě rodin vychovávajících dítě se specifickými potřebami a o službách rané péče, které tyto rodiny provázejí. Do kampaně se zapojují poskytovatelé této služby napříč celou republikou.  

Ing. Bc. Michaela Jandejsková

pracovnice v sociálních službách v aktivizační službě
Tel.: 739 484 910 E-mail: 8bprR3b7TcnxU3%k6hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p