Aktuální projekty

V současné době pracujeme na níže uvedených projektech. Již ukončené projekty naleznete v sekci Projekty.

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III

logo OPZ

 

 

 

Logo Stčk

 

 

 

Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Projekt na podporu služby SASRD

 

(1. 1. 2020 - 31. 12. 2021)


Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území Středočeského kraje. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

 

Podpora metody videotréninku interakcí (VTI) pro děti se zdravotním znevýhodněním 

PM_Blue_Vertical_Logo-300x132

 

(1. 1. 2021 - 30. 11. 2021)

Projekt podpoří vyškolení odborného terapeuta v metodě videotréninku interakcí. Metoda umožňuje odborně analyzovat videa natočená v rodinách dětí se specifickými potřebami, což je v současné době poznamenané koronavirovou epidemií možné i on-line. Rozbor pomůže lépe nastavit další postup pro zdárný rozvoj dítěte.

 

 

Spolu ze Sionu

Logo Město Kutná Hora

 

 

 

(1. 1. 2021 - 31. 12. 2021)

Projekt financovaný z grantu města Kutná Hora probíhá v rámci Aktivizační služby Spolu Na Sioně. Jeho cílem je pomoci dětem a mladým dospělým se specifickými potřebami smysluplně trávit volný čas. Různé akce (výlety, víkendové pobyty, prázdninový týden) pomohou našim klientům cíleně a v přirozeném prostředí procvičovat dovednosti, které se jejich vrstevníci osvojují mnohem rychleji a které jsou nezbytné pro samostatný život (nakoupení svačiny, objednání jídla v restauraci, zakoupení jízdenky, atd). Součástí projektu jsou i aktivity zaměřené na rodiny a sourozence našich klientů. Projektu se účastní vyškolení asistenti (většinou z řad studentů), kteří poskytují dětem a mladým dospělým nezbytnou podporu v nových situacích.