Aktuální projekty

V současné době pracujeme na níže uvedených projektech. Již ukončené projekty naleznete v sekci Projekty.

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III

logo OPZ

 

 

 

Logo Stčk

 

 

 

Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Projekt na podporu služby SASRD

 

(1. 1. 2020 - 31. 12. 2021)


Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území Středočeského kraje. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

 

Podpora metody videotréninku interakcí (VTI) pro děti se zdravotním znevýhodněním 

PM_Blue_Vertical_Logo-300x132

 

(1. 1. 2021 - 30. 11. 2021)

Projekt podpoří vyškolení odborného terapeuta v metodě videotréninku interakcí. Metoda umožňuje odborně analyzovat videa natočená v rodinách dětí se specifickými potřebami, což je v současné době poznamenané koronavirovou epidemií možné i on-line. Rozbor pomůže lépe nastavit další postup pro zdárný rozvoj dítěte.

 

 

Podpora Střediska Na Sioně

Nadacni fond Tesco 2019 logo vertical CZ

(1. 3. 2021 - 31. 8. 2021)

Finanční podpora od Nadačního fondu Tesco je určena na nákup pomůcek pro děti se specifickými potřebami. Financováno prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

 

Spolu ze Sionu

Logo Město Kutná Hora

 

 

 

(1. 1. 2021 - 31. 12. 2021)

Projekt financovaný z grantu města Kutná Hora probíhá v rámci Aktivizační služby Spolu Na Sioně. Jeho cílem je pomoci dětem a mladým dospělým se specifickými potřebami smysluplně trávit volný čas. Různé akce (výlety, víkendové pobyty, prázdninový týden) pomohou našim klientům cíleně a v přirozeném prostředí procvičovat dovednosti, které se jejich vrstevníci osvojují mnohem rychleji a které jsou nezbytné pro samostatný život (nakoupení svačiny, objednání jídla v restauraci, zakoupení jízdenky, atd). Součástí projektu jsou i aktivity zaměřené na rodiny a sourozence našich klientů. Projektu se účastní vyškolení asistenti (většinou z řad studentů), kteří poskytují dětem a mladým dospělým nezbytnou podporu v nových situacích.