Projekty

Naši činnost podporuje z větší části stát a lokální samospráva. Každoročně píšeme projekty, díky nimž získáváme finance z EU, nadací a firem. Spolupracujeme s celou řadou firemních a individuálních dárců.

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III

logo OPZLogo Stčk

 

 

 

 

Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Projekt na podporu služby SASRD (1. 1. 2020 - 31. 12. 2021)
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území Středočeského kraje. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Projekt "SPOLU ZE SIONU"

PD_trojlogo_barevne_ctverec

 

 (1. 7. 2020 - 30. 6. 2021)
Financováno z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Projekt se zaměřuje na provázení dětí na spektru autismu nebo se specifickými poruchami a jejich rodin.

Projekt "SPOLU NA SIONĚ"

Spolu Na Sioně

 

 

 

 

(1. 7. 2019 - 30. 6. 2020 - prodlouženo do 31. 10. 2020)
Projekt pomůže autistickým dětem hledat svoje místo na světě, ve společnosti, někam patřit. Podpoří rodiny, aby víc rozuměly dětem, uměly si poradit s jejich projevy a mohly sdílet svoje problémy. Přinese nové a účinné formy práce s dětmi a rodinami.

Projekt "S AUTEM OD ŠKODY ZA DĚTMI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI"
skodaautopomaha logo

 

 Financováno z AUTO ŠKODA, program Mobilita, prostřednictvím NROS. Nové auto nám umožní nabídnout novým rodinám, které ranou péči oslovily v nepříznivé situaci, bez odkladu první návštěvu. 

Projekt "IT TECHNIKA PRO PRACOVNÍKY STŘEDISKA NA SIONĚ"
logo-nadace-positiv


 

Financováno z Mimořádné grantové výzvy Nadace Sirius. Nákup mobilních telefonů, notebooku a tabletu s příslušenstvím pro distační službu.

Projekt "S RANOU PÉČÍ NA MLADOBOLESLAVSKO"
logo škoda

Financováno z  grantového programu Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO, prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Projekt podpoří realizaci služby raná péče na Mladoboleslavsku a nákup pomůcek pro práci s dětmi v rodinách.
 
 

Projekt "KROKY K TOMÁŠKOVU BĚŽNÉMU ŽIVOTU"
PD_trojlogo_barevne_ctverec

 

 Individuální projekt "Kroky k Tomáškovu běžnému životu" (1. 11. 2019 - 31. 7. 2020). Financováno z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.