Projekty

Naši činnost podporuje z větší části stát a lokální samospráva. Každoročně píšeme projekty, díky nimž získáváme finance z EU, nadací a firem. Spolupracujeme s celou řadou firemních a individuálních dárců.

Zde jsou naše úspěšně ukončené projekty, které byly uskutečněny v nedávné době. Právě probíhající projekty naleznete v sekci Aktuální projekty.

 

Spolu ze Sionu

PD_trojlogo_barevne_ctverec

 

 

 

 

 

(1. 7. 2020 - 30. 6. 2021)


Financováno ze sbírkového projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. Projekt byl zaměřen na provázení dětí na spektru autismu nebo se specifickými poruchami a jejich rodin.

 

 

Metoda VTI pro děti se zdravotním znevýhodněním 

skodaautopomaha logo

 

(1. 10. 2020 - 30. 4. 2021)

Financováno prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Projekt podpořil vyškolení odborného terapeuta v metodě videotréninku interakcí (VTI). Metoda umožňuje odborně analyzovat videa natočená v rodinách dětí se specifickými potřebami, což je v dnešní době poznamenané koronavirovou epidemií možné i on-line. Rozbor pomůže lépe nastavit další postup pro úspěšný rozvoj dítěte.

 

 

Spolu na Sioně

PD_trojlogo_barevne_ctverec

 

 

 

 

 

 

(1. 7. 2019 - 30. 6. 2020 - prodlouženo do 31. 10. 2020)


Projekt pomohl autistickým dětem hledat svoje místo na světě, ve společnosti, někam patřit. Podpořil rodiny, aby lépe porozuměly dětem, uměly si poradit s jejich projevy a mohly sdílet svoje problémy. Projekt přinesl nové a účinné formy práce s dětmi a rodinami.

 

 

S autem od Škody za dětmi ve Středočeském kraji
skodaautopomaha logo

 

 

 Financováno nadačním fondem ŠKODA AUTO z grantového programu Mobilita prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Nové auto nám umožnilo nabídnout novým rodinám, které ranou péči oslovily v nepříznivé situaci, bez odkladu první návštěvu. 

 

 

IT technika pro pracovníky Střediska Na Sioně
logo-nadace-positiv


 

 

Financováno z Mimořádné grantové výzvy Nadace Sirius. Nákup mobilních telefonů, notebooku a tabletu s příslušenstvím pro distační formu poskytování služeb.

 

 

S ranou péčí na Mladoboleslavsko
logo škoda

 
Financováno z  grantového programu Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO, prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Projekt podpořil realizaci služby raná péče na Mladoboleslavsku a nákup pomůcek pro práci s dětmi v rodinách.
 
 
 
 
 
 

Kroky k Tomáškovu běžnému životu
PD_trojlogo_barevne_ctverec

 

 

 

 

 

(1. 11. 2019 - 31. 7. 2020)

Individuální projekt "Kroky k Tomáškovu běžnému životu" byl financován z charitativního projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.