Středisko Na Sioně uspořádalo setkání Týmu okolo dítěte
6. ledna 2023 Středisko Na Sioně

Středisko Na Sioně uspořádalo setkání Týmu okolo dítěte

V úterý 3. ledna se v našem středisku uskutečnilo setkání Týmu okolo dítěte. O svolání týmu nás požádali rodiče čtyřletého chlapečka, který se potýká s atypickým autismem. U „kulatého stolu“ v naší herně se tak sešli rodiče, asistentka z mateřské školy, zástupkyně ředitelky této MŠ, psycholožka z pedagogicko-psychologické poradny a dvě pracovnice naší sociálně aktivizační služby, kterou rodina v současnosti využívá. Cílem bylo prodiskutovat a nastavit jednotný plán podpory pro Davídka tak, abychom podpořili jeho adaptaci v mateřské škole.

Rodiče dítěte se specifickými potřebami často stojí před výzvami, které běžní rodiče nemusí při výchově svých ratolestí vůbec řešit. Výchova takového dítěte často vyžaduje spolupráci s odborníky, ať už je to logoped, psycholog, odborný lékař, fyzioterapeut, sociální pracovník apod. Pokud se však tito lidé nikdy nesetkají tváří v tvář, může být jejich přístup nejednotný a odborné rady si mohou dokonce i protiřečit.

Proto je velmi vhodné a přínosné svolat tzv. Tým okolo dítěte (TOD). Jedná se o jedinečné setkání rodičů a odborných pracovníků z několika rezortů u jednoho stolu. Hlavním přínosem této metody je nastavení Plánu podpory pro dítě, na jehož obsahu pracují společně rodiče i odborníci.

Hlavním tématem našeho setkání TOD bylo začlenění Davídka do kolektivu v mateřské školce, které je náročné pro všechny zainteresované včetně samotného Davídka. Dalším tématem se stalo nastavení optimální spolupráce mezi naším střediskem a mateřskou školou. Celým setkáním nás úspěšně provedla facilitátorka Tereza Šedivcová. Paní asistentka z MŠ hodnotí průběh setkání velmi pozitivně: „Ve školce často není čas probrat s rodiči v klidu vše, co by bylo potřeba, zvláště pokud je situace náročnější. Úžasné bylo, že jsme se tu mohli všichni sejít, probrat věci z různých úhlů, předat si  zkušenosti a rady do budoucna.“     

Výstupem ze setkání je Plán podpory pro Davídka, který poskytuje všem účastníkům konkrétní návody, jak postupovat. Další setkání TOD se odehraje na začátku března. Zde se vyhodnotí dosavadní vývoj a na jeho základě se upraví Plán podpory. 

Ing. Bc. Michaela Jandejsková

pracovnice v sociálních službách v aktivizační službě
Tel.: 739 484 910 E-mail: 8bprR3b7TcnxU3%k6hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p