Rodiny s dětmi si užily víkendový pobyt v Kácově Zobrazit fotogalerii
25. října 2022 Středisko Na Sioně

Rodiny s dětmi si užily víkendový pobyt v Kácově

Minulý víkend patřil ve Středisku Na Sioně rodinám klientů sociálně aktivizační služby. Celkem 6 rodin se 13 dětmi vyjelo na dvoudenní pobyt do Sporthotelu Kácov. Program byl koncipován tak, aby měly děti dostatek času na kamarády a zároveň mohly se svojí rodinou zažít situace, které se vymykají každodenní rutině.

Tématem letošního víkendu byly rodinné hodnoty. Dopoledne měla každá rodina za úkol popovídat si o sdílených hodnotách a na základě rozhovoru vytvořit rodinný erb.  Odpoledne jsme vyjeli na výlet do Vodního domu v Hulicích u Želivské přehrady. Děti byly nadšené z interaktivní výstavy, populární byly zvláště vodní prvky v exteriéru. A co se jim líbilo na společném rodinném programu? Hlavně to, že se s rodiči a sourozenci museli dohodnout a něco společně vytvořit. „Pro rodiče byla důležitá možnost vzájemného sdílení zkušeností, které tradičně pořádáme po uložení dětí ke spánku,“ říká pracovnice aktivizační služby a terapeutka Irena Řezníčková a dodává: „Také možnost vidět svoje děti v jiném světle, vidět, jak fungují v kolektivu mimo školu a domov, je pro rodiče zásadní zkušeností.“ K úspěchu celé akce určitě přispělo i příjemné prostředí a dobré jídlo ve Sporthotelu Kácov. V neděli všichni odjížděli spokojeni. Za všechny rodiče nechme promluvit jednu maminku: „Odjížděli jsme zase nabití a já i taková zklidněná, že to co žijeme my, žijou i jiní. A dávají to. To mi asi dalo nejvíc.“

Děkujeme městu Kutná Hora, které pobyt financovalo v rámci projektu „Spolu ze Sionu“.

Ing. Bc. Michaela Jandejsková

pracovnice v sociálních službách v aktivizační službě
Tel.: 739 484 910 E-mail: 8bprR3b7TcnxU3%k6hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p