Tento týden proběhl tradiční pobyt pro rodiny, které jsou klienty rané péče Střediska Na Sioně. V letošním roce jsme se vydali do Herlíkovic u Strážného, do chaty Horský domov. Celkem 11 rodin se 17 dětmi si užilo čtyřdenní pobyt v krásné horské přírodě.  

Poradkyně připravily pro rodiny bohatý program. Děti si zahrály bojovku s hledáním pokladu, zhlédly pohádky v podání našich kolegyň, užily si výlety po okolí, projížďku na koni v nedalekém jezdeckém klubu, opékání buřtů nebo zpívání s kytarou. Vedoucí rané péče Marie Teplá říká: „Udělalo nám radost, že se například do hraní pohádek zapojili sourozenci klientských dětí a dokonce jeden z tatínků. Partnerská účast rodin na tvorbě programu je pro nás velkým přínosem. Navíc je to něco, na co lze dobře navázat při rozvíjení další, všednodenní spolupráce.“ Rodiče se mohli večer účastnit přednášek na témata, která je aktuálně zajímají, nebo si pouze popovídat a sdílet zkušenosti.

A jak se rodinám na pobytu líbilo? Reakce byly jednoznačně pozitivní. Někteří rodiče nejvíce oceňovali hudbu, tvoření a pohádky, jiným se líbilo přátelské prostředí chaty nebo výlety do okolí. Jedna z maminek shrnuje: „Byly to krásné čtyři dny plné zážitků a cenných rad.“ A další dodává: „Bylo příjemné trávit čas ve společnosti lidí, kteří mají pochopení a nesoudí.“

Děkujeme společnosti Billa za poskytnutí dárků, které děti našly v truhle s pokladem po úspěšném zvládnutí bojovky. Mohly si nejen zamlsat, ale také si odnést domů užitečné drobnosti, jako například karty nebo tužky. 

Ing. Michaela Jandejsková

pracovník v sociálních službách v aktivizační službě
Tel.: 739 484 910 E-mail: 8bprR3b7TcnxU3%k6hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p