Naše poradkyně úspěšně ukončila workshop o senzorické integraci u dětí
19. prosince 2022 Středisko Na Sioně

Naše poradkyně úspěšně ukončila workshop o senzorické integraci u dětí

V listopadu naše kolegyně Alena Ublová úspěšně dokončila workshop o praktickém využití přístupu Senzorické integrace (SI) v praxi. Workshop se skládal ze tří dvoudenních setkání a zúčastnilo se ho celkem 15 terapeutů.

Již druhý ročník workshopu o SI uspořádala Asociace senzorické integrace. Alena Ublová o workshopu říká: „Řešili jsme problém senzorického zpracování u dětí,“ a dodává: „Při prvním setkání jsme se zabývali teorií smyslových orgánů. Druhý víkend  byl zaměřen na orientační vyšetřovací metody. Poslední setkání jsme věnovali praktickým cvičením.“  

Senzorická integrace se zabývá smysly. Všichni známe pět smyslů: zrak, chuť, čich, hmat a sluch. Senzorická integrace se zaměřuje na méně známé smysly, kterými jsou smysl pro dotek, rovnováhu a polohu těla. Tyto smysly jsou v každodenním životě velmi důležité a dokonce se vyvinuly dříve než např. zrak. Odborně se nazývají taktilní čití (vnímání doteku), vestibulární systém (smysl pro rovnováhu) a propriocepce (smysl pro polohu těla v prostoru). Souhra těchto smyslů je velmi důležitá a nezbytná pro to, aby člověk dokázal adekvátně reagovat na vzniklé situace. Například dobrá synchronizace kroku z obrubníku a následujícího kroku na rovině vyžaduje efektivní spolupráci vestibulárního a proprioceptivního systému.

 „Ideálně by do každého procesu učení měl být zapojen hmat, vestibulární systém a propriocepce,“ vysvětluje Alena Ublová a zdůrazňuje, že když je dítě ve stresu, učení není efektivní.  A jak využije nově nabyté vědomosti při práci poradkyně rané péče? „Nyní jsem schopná orientačně vyhodnotit, zda má dítě nějaký smyslový problém. Rodičům mohu doporučit návštěvu odborného pracoviště.“

Poradkyně rané péče se mohla zúčastnit workshopu o senzorické integraci díky finanční podpoře z Humanitárního fondu Středočeského kraje.

Ing. Bc. Michaela Jandejsková

pracovnice v sociálních službách v aktivizační službě
Tel.: 739 484 910 E-mail: 8bprR3b7TcnxU3%k6hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p