Beseda o ADHD s naší KBT terapeutkou
23. září 2022 Středisko Na Sioně

Beseda o ADHD s naší KBT terapeutkou

V úterý 20. září se ve Středisku Na Sioně uskutečnila beseda o ADHD. U velkého stolu v naší herně se sešli pedagogičtí pracovníci z řad veřejnosti a sociální pracovnice z našeho střediska. Díky přátelské atmosféře si mohli předat nejen nové poznatky, ale i osobní zkušenosti.

Na úvod promluvila naše kolegyně Irena Řezníčková, která v roce 2020 ukončila pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii a dlouhodobě se zabývá problematikou poruch pozornosti. Seznámila účastníky s nejnovějšími trendy v diagnostice a terapii ADHD. Na přednáškovou část navázala maminka, která má syna s touto diagnózou, a podělila se o své zážitky z praktického života. Jedna z účastnic říká: „Mile mě překvapilo, že se vytvořila opravdu přátelská atmosféra. Lidé se nebáli položit otevřené dotazy. Mohli jsme vzájemně sdílet naše zkušenosti i obavy.“ Doufáme, že i pro další účastníky znamenalo toto setkání povzbuzení v jejich nelehké každodenní práci.