Daňové zvýhodnění dárců

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Za zdaňovací období r. 2022 lze odečíst nejvýše 15 % základu daně u fyzických osob a 10 % základu daně u právnických osob.

 

Fyzické osoby

U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet ve svém daňovém přiznání podobně jako OSVČ. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.

  • V Oblastní charitě Kutná Hora zaznamenáváme dary průběžně u každého dárce a potvrzení za celý kalendářní rok posíláme v průběhu ledna e-mailem. Pokud potvrzení potřebujete dříve, kontaktujte prosím vedoucí střediska Mgr. Ing. Terezu Šedivcovou, tel. 734 787 780, e-mail tereza.sedivcova@kh.hk.caritas.cz.

 

Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst dary od daňového základu tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% z již sníženého základu daně.

V případě právnické osoby je proces darování upraven darovací smlouvou. V Oblastní charitě Kutná Hora vystavujeme darovací smlouvy během roku na vyžádání ze strany dárce (např. jako podklad pro uskutečnění platby).

  • Jestliže nám chcete jako právnická osoba poskytnout dar nebo potřebujete potvrzení o daru, kontaktujte prosím vedoucí střediska Mgr. Ing. Terezu Šedivcovou, tel. 734 787 780, e-mail tereza.sedivcova@kh.hk.caritas.cz.