Ve čtvrtek 7. dubna jsme přivítali návštěvu z SPC Poděbrady
11. dubna 2022 Rurika B

Ve čtvrtek 7. dubna jsme přivítali návštěvu z SPC Poděbrady

Ve čtvrtek 7. dubna jsme v našich prostorách přivítali tým ze Speciálního pedagogického centra (SPC) Poděbrady. Ačkoliv se při práci s našimi klienty potkáváme a příležitostně spolupracujeme, umožnila nám tato návštěva navázat osobnější vztahy a vytvořit předpoklady pro systematičtější spolupráci.

Speciální pedagogické centrum vzniklo v roce 2013 při Speciální základní škole Poděbrady. Nabízí poradenskou, diagnostickou a metodickou podporu rodinám dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, stejně jako pedagogům a jiným odborníkům, kteří s těmito dětmi pracují. Tým je tvořen psychology, speciálními pedagogy, dvěma logopedy, sociálním pracovníkem a fyzioterapeutem.

V průběhu čtvrtečního setkání jsme si navzájem představili služby, které svým klientům poskytujeme. Informovali jsme se o možnostech, které naše klientské rodiny mohou využít, ať už je to účast na podpůrné skupině, přednáškách nebo otevření nových logopedických tříd v regionu. Společně jsme také uvažovali o další spolupráci. Konkrétním výsledkem těchto úvah je návrh předání kontaktu na sociálně-aktivizační službu „Spolu na Sioně“ některým klientům SPC.

Ing. Michaela Jandejsková

pracovník v sociálních službách v aktivizační službě
Tel.: 739 484 910 E-mail: 8bprR3b7TcnxU3%k6hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p