Oblastní charita Kutná Hora

  

 

 

Asociace pracovníků v rané péči

Celostátní profesní organizace sdružující poskytovatele rané péče.

 

 

Platforma Naděje pro Autismus

Spolehlivý zdroj informací o problematice PAS a možnostech v České republice i mimo ni.