Natáčení spotu o Středisku Na Sioně

Tato fotogalerie je prázdná.

4.5.2019 Výlet do Centra řemeslel Botanicus v Ostré

Náš květnový výlet se uskutečnil v jedné vesničce jménem Ostrá, kde je vybudováno krásné Centrum řemesel Botanicus, s krásnou zahradou. Děti mohly nejen vidět, ale také vyzkoušet si, řadu řemesel a své výtvory si s radostí odnášely domů. Dětem se nejvíce líbilo rýžování zlata, ražba mince, výroba loutky, svíčky, ale také byl zájem o točení na keramickém kruhu. Oběd jsme si dali v krásné středověké stodole a ten, kdo si dal palačinku, ji měl stylově naservírovanou na kousku dřeva. Všech šest dětí odjíždělo domů s nadšením.

Tato fotogalerie je prázdná.

16.2.2019 Výlet - minigolg a zábavní centrum Toboga

Našim prvním výletem v roce 2019 byl výlet do Hradce Králové, kde jsme navštívili Centrum zábavy a sportu Fomei, kde se nachází venkovní ale i vnitřní minigolf. My jsme tentokrát navštívili ten vnitřní vzhledem k počasí. Ale všichni se těšíme, až se vydáme i na ten venkovní, který vypadal lákavě. Děti si hru užily! I ty, které to hrály poprvé! Rozdělili jsme se na dvě party a poctivě zapisovali body. Po hodinové hře jsme se přemístili do zábavního centra TOBOGO. Každý si to užit podle sebe – trampolíny, prolézačky, skluzavky, motokáry…..děti domů odjížděly sice unavené, ale spokojené.

 

Zdobení archivních lahví z Vinných sklepů KH

Naše šikovné děti nádherně nazdobily láhve archivního vína, které šly do aukce dne 8.12.2018 v rámci oslav narozenin Vinných sklepů Kutná Hora. Výtěžek ze vstupného a z aukce vín věnovaly Vinné sklepy našemu Středisku Na Sioně, jakožto první finanční vklad do sbírky na nové auto.

Děti si zdobení láhví velmi užily. Vznikly nádherné originály! Posuďte sami!

Tato fotogalerie je prázdná.

Prázdninový týden 2018

V týdnu od 6. – 10. srpna se v našem Středisku Na Sioně uskutečnil již 6. rokem prázdninový týden pro děti a mladé dospělé. I tentokrát nám pomáhali asistenti, kteří byli dětem nejen pomocníky, ale i kamarády. Společně jsme prožili pět dní, které byly obohacující nejen pro děti, ale i pro nás pracovníky a asistenty. I přes náročné horké dny jsme podnikli spoustu aktivit - celodenní výlet na zříceninu Sion, návštěvu muzea Lega, turnaj v bowlingu, dokonce třikrát jsme byli na koupališti, dopřáli si dobré jídlo v restauraci… Hráli jsme také spoustu her, jako bylo „živé pexeso“, twister, aktivity, přehazovaná, chůze poslepu za doprovodu druhého apod. Největším hitem však byla hra „latrína“ :) Děti si domů odnesly nejen nové zážitky, zkušenosti, ale také nové dovednosti – umět si po sobě uklidit, přichystat svačinu pro ostatní, respektovat slovo NE, více sdílet své zážitky s ostatními, překonat sám sebe, zkoušet nové věci, učit se vytrvalosti, i když to zprvu není snadné, radovat se z maličkostí, respektovat dohodnutá pravidla, zvládnout prohru, radovat se z úspěchu druhého, být ohleduplný k druhému… Navíc si děti domů odnesly i něco hmotného – deník v podobě leporela, který si každý sám vytvářel podle své fantazie. Ten ocenily také rodiče, kteří mohli nahlédnout do zážitků z uplynulého týdne.

 

Celý týden nás provázela hra „strážný anděl“, která sice nebyla snadná, ale děti se opravdu snažily! Díky ní jsme se naučili být více pozorní k druhým, umět druhého ocenit, pochválit, nabídnout jim pomoc… Za tuto celotýdenní snahu děti sbíraly body, které poslední den dostaly podobu dárkového poukazu :) Za něj si každý mohl vybrat takovou odměnu, jaká mu byla nejmilejší :)

 

Velký dík patří našim asistentům, kteří s námi tento týden prožili s obrovským nadšením, chutí, úsměvem. Jejich ochota, vstřícnost, snaha, nápady, pomoc, motivace dětí, povzbudivá slova jsou to, co dětem pomáhá, a jsme rádi, že je máme. Tímto také děkujeme městu Kutná Hora, které nás finančně podporuje.

 

Dále děkujeme za sponzorský dar v podobě míčů z hračkářství pana Martina Černého. Míče ve tvaru zeměkoule dětem udělaly opravdu radost! Dále děkujeme řeznictví pana Břetislava Douši, který nám věnoval buřty na opékání, na kterých jsme si moc pochutnali :)

Tato fotogalerie je prázdná.

7.4.2018 Obří akvárium v Hradci Králové

Tato fotogalerie je prázdná.

2.2.2018 Česká televize

Tato fotogalerie je prázdná.

18. 11. 2017 - Vodní svět Kolín

Tento den jsme strávili ve Vodním světě Kolín. Každý si tam našel to své. Někdo skluzavky a tobogány, jiný raději saunu a vířivku a někdo byl stále jen pod vodou. A protože v listopadovém počasí bylo venku opravdu zima, odpoledne jsme strávili ve Středisku Na Sioně, kde jsme se zahřáli, odpočinuli si, zazpívali si, popovídali….prostě byli spolu. Celkem se výletu zúčastnilo 5 dětí.

Tato fotogalerie je prázdná.

Rozloučení s prázdninami

Poslední srpnový den jsme uspořádali pro děti „rozloučení s prázdninami“. Protože předpověď počasí vypadla velmi nadějně, vyrazili jsme na koupaliště do Čáslavi. Na hlavním nádraží v Kutné Hoře jsme měli sice půlhodinové zpoždění, ale to jsme si zpříjemnili karetní hrou Černý Petr. Vzhledem k malému počtu návštěvníků jsme měli téměř celé koupaliště pro sebe. Voda byla sice chladnější, ale za to opravdu osvěžující. Zahráli jsme si taky „Živé člověče nezlob se“ a v bufetu jsme si dali něco malého k zakousnutí. Celkem se zúčastnily 4 děti a 4 asistenti.

Tato fotogalerie je prázdná.

Prázdninový týden 2017

I v letošním roce, tentokrát už popáté, se uskutečnil prázdninový týden pro děti s poruchami autistického spektra a dalšími specifickými potřebami. Aktivity pro děti připravily pracovnice Střediska Na Sioně. Ve dnech 31. 7. – 4. 8. se celkem prostřídalo devět dětí ve věku 8 – 19 let (z toho osm kluků a jedna dívka). Tento rok jsme měli dostatek asistentů, proto jsme mohli s dětmi uskutečnit i náročnější výlety jako byla návštěva zábavního centra Fajnpark. Také jsme se vypravili na Stvořidla, do Poděbrad, na koupaliště a navštívili jsme sedleckou katedrálu. Děti ocenily projížďku na koních i parníkem, velmi se jim líbilo opékání buřtů a zpívání u kytary a ukulele. Výlety i procházky jsme zpestřili různými hrami na hřišti a také jsme si zahráli živé Člověče, nezlob se. Asistenti, kteří ve Středisku Na Sioně pomáhají nejen o prázdninovém týdnu, ale i při výletech a setkáních dětí během celého roku, jsou převážně studenty středních a vysokých škol. Díky Grantu města Kutná Hora naše středisko může zajistit dostatek asistentů pro individuální péči, která je pro děti s autismem nezbytná. Asistenti jsou pro děti také kamarády, se kterými si mohou popovídat a kteří jim pomáhají zvládat různé sociální situace, které by samy bez pomoci nezvládly. Velmi nás i rodiče těší, jak velké pokroky děti dělají a že se k nám rády vrací. Rodiče tak mohou svůj čas věnovat nejen práci, ale i odpočinku, relaxaci a ostatním členům rodiny. 

 

Tato fotogalerie je prázdná.

4. 3. 2017 - ParaZOO a zámecký park ve Vlašimi

Prvním výletem v roce 2017 byla návštěva ParaZOO ve Vlašimi, kde právě probíhala benefiční akce. Díky tomu jsme se mohli účastnit zajímavé komentované prohlídky společně s dalšími návštěvníky. A navíc si každý vyrobil dřevěnou káču, kterou jsme si mohli odnést domů. Počasí nám opravdu přálo! A tak jsme se rozhodli pozměnit původní plán a ve Vlašimi jsme zůstali i po obědě, abychom si sluníčka užili co nejvíce. Prošli jsme si celý zámecký park, minuli jsme Čínský pavilon, vyřádili se na dětském hřišti a největší atrakcí byly tentokrát staré stromy, do kterých se dalo ukrýt. A že jich tam bylo!

10. 12. 2016 - Předvánoční setkání dětí ve středisku

26. 11. 2016 - Zábavní park v Praze - Toboga Fantasy

Na poslední výlet v roce 2016 jsme vyrazili do rodinného zábavního parku v Praze – Toboga Fantasy. I když bylo pochmurné počasí, mohli jsme si atrakce naplno užít, protože celý park je krytý. Každý si našel to, co ho nejvíce bavilo – trampolíny, elektrická autíčka, stolní fotbálek, různé druhy prolézaček a skluzavek, hry s míčky…….opravdu jsme se nenudili :-) Užili si to sedmiletí i osmnáctiletí. Před odjezdem domů jsme se občerstvili v McDonalds. Celkem se nás vypravilo šest dětí a šest asistentů.

Prázdninový týden 2016

Už čtvrtým rokem pořádalo Středisko Na Sioně prázdninový týden příměstských aktivit. Celkem se prostřídalo 11 dětí včetně dvou sourozenců, 8 asistentů a 3 pracovnice Střediska Na Sioně. Tábor byl určen převážně pro děti s autismem a jejich sourozence, ale přidaly se děti i s jinými druhy postižení. Byla to velmi různorodá skupinka – věkově i zájmově, ale vzhledem k individuálnímu přístupu asistentů jsme si celý týden mohli naplno užít. Tímto děkujeme našim asistentů a také městu Kutná Hora, které nás podporuje v této činnosti a dotuje odměny pro asistenty. Je to velmi záslužná, náročná a potřebná činnost.

V pondělí, kdy se konala olympiáda, nám sluníčko opravdu přálo a pěkně nás unavilo. Kluci byli ale za tak náročný den odměněni – dostali pořádnou medaili. Ostatní dny byly naopak chladnější a pochmurnější, ale pršelo pouze během výletu v zoo Jihlava, kde jsme se před deštěm měli kde ukrýt. Naštěstí nikdo nebyl z cukru, a tak ostatní dny děti i asistenti opět dorazili. Do zoo byla poměrně dlouhá a náročná cesta vlakem – ale vzhledem k tomu, že se tam všichni moc těšili, překonali jsme několik přestupů i davy  lidí – takže výlet jsme si užili. Ve středu pro nás středisko A+D připravilo bojovku na téma zálesáctví – měli to precizně připravené! Moc jim děkujeme! Kluci se nejen dozvěděli teoretické znalosti, ale hlavně si prakticky mohli všelicos vyzkoušet. Hledali sever pomocí buzoly a jehly, stavěli oheň, který si vybrali, vyzkoušeli si, jak správně ovázat zraněného, jaké u nás rostou houby atd. Celá akce se odehrávala v kaňkovském lese, kam jsme také šli na oběd do restaurace a odpoledne jsme navštívili Kaňkovské sedlo. Tam se děti projeli na koni, chovali a hladili si králíčky. A protože kluci mají své zájmy, nejvíce času strávili sezením v traktoru. Čtvrtek byl více fyzicky náročný – nechali jsme se dovést vlakem do Hodkova a odtud jsme se vydali pěšky směr Zbraslavice. Po cestě se kluci pokochali divočáky a mlýnským kolem. Cílem byla restaurace U datla ve Zbraslavicích, kde jsme si dali za odměnu pořádný oběd. Zpět jsme pokračovali opět vlakem a osvěžili se zmrzlinou. V pátek jsme měli plné ruce práce se zážitkovými deníky, které si děti společně s asistenty vyráběly. Byly plné fotek se zážitky z letošního prázdninového týdne, plné popisků, co se jim podařilo a co vše zvládli. V pátek také proběhla canisterapie, Stárinka opět měla úspěch. Na oběd jsme se vydali do pizzerie, kde si kluci nakonec zahráli bowling. U všech byly vidět pokroky! A ty děti, které hrály poprvé, byly nadšené.

Jako vždy to byl náročný týden. Ale děti mohly prožít svůj volný čas pestře, s jinými dětmi a odnesly si domů plno zážitků. Pro rodiče to bylo alespoň krátkodobé odlehčení, kterého se jim přes rok dostane v minimální výši.

Tato fotogalerie je prázdná.

25. 6. 2016 - Park Mirakulum

Před letními prázdninami vyrazili 4 děti a 4 asistenti vlakem směr Park Mirákulum v Milovicích, který je plný zábavných aktivit pro malé i velké děti. Velký úspěch měla obří trampolína a obří houpačky. Kluci se také vyřádili v dřevěném hradu, ze kterého se ti odvážnější sklouzli tobogánem přímo do podzemí. Po obědě jsme si odpočinuli v amfiteátru, kde právě probíhalo hudební představení, do kterého jsme se také všichni aktivně zapojili. Celé obecenstvo, pod vedením kapely Groowe Army, hrálo známé i neznámé melodie barevnými plastovými tubami, tzv. boomwhackers, a také se zde kluci vyřádili bubnováním na bubínky. Před odchodem z parku jsme navštívili minizoo, kde si děti mohly pohladit kozičky a dokonce je i nakrmit čerstvým listím, které právě chovatel přivezl. V parku jsme strávili přes 4h a přesto jsme si nestihli projít všechny atrakce, které nás lákaly. V Mirákulu stále budují, a tak každým rokem se objeví něco nového. Do Mirákula se rádi opět podíváme a snad už stihneme i projížďku parním vlakem na tankodrom, který se nám tentokrát do programu nevešel. Takže se máme na co těšit!

9. 4. 2016 - sobotní výlet do pražské čistírny odpadních vod

Na první výlet v roce 2016 jsme se vydali do Staré čistírny odpadních vod v Praze, která je národní kulturní památkou. Dnes slouží jako „technický zámek“. Měli jsme možnost vidět původní prostory s pozůstatky technických zařízení. Po celou dobu nás provázel průvodce se zajímavým výkladem. Kluci se nebáli a rádi využili možnost ptát se na vše, co je vzhledem k tématu zajímalo. Výlet jsme oživili obědem v restauraci, dětským hřištěm, procházkou okolo Vltavy a prohlídkou zdymadla. Počasí bylo sice pochmurné, ale i tak se výlet vydařil a odjížděli jsme domů spokojení.

Tato fotogalerie je prázdná.

19. 12. 2015 - setkání dětí ve Středisku Na Sioně

V sobotu 19. 12. 2015 se uskutečnilo první setkání dětí ve Středisku Na Sioně v našich nově zrekonstruovaných prostorech. Dosud jsme se setkávali na různých výletech a využívali jsme prostory jiných organizací. Program pro děti byl pestrý. Shlédli jsme fotky z minulých akcí (táboru a výletů), zazpívali jsme si nejen koledy, vyrobili si papírové vánoční ozdoby, jen tak si hráli a vykládali, prošli se večerní Kutnou Horou a pozorovali noční oblohu dalekohledem. K večeři jsme si dali pizzu a nakonec jsme shlédli pohádku, kterou jsme promítali na stěnu. Bylo to moc příjemné setkání v adventním čase. Věříme, že takových setkání se uskuteční více.

Tato fotogalerie je prázdná.

15.12. 2015 - exkurze do automobilky TPCA

Náš poslední výlet v tomto roce se realizoval v automobilce TPCA Kolín. Na tento výlet se kluci těšili delší dobu, protože prohlídky pro veřejnost byly více jak rok nepřístupné. Ale tento rok se kluci konečně dočkali. Nejprve jsme shlédli krátké video o historii a stavbě TPCA, poté jsme se přesunuli přímo do výrobny, kde jsme nasedli do vláčku, nasadili si helmu, brýle a dostali sluchátka, aby jsme našeho průvodce dobře slyšeli. Vláčkem jsme projeli celou továrnu - lisovnu, svařovnu, montáž,...Měli jsme možnost vidět celý výrobní proces aut, co vše dělají stroje a co pracovníci. Kluci odcházeli domů s mnoha zážitky.
 

Tato fotogalerie je prázdná.

14. 11. 2015 - DINOPARK Praha

Tentokrát jsme se vydali do našeho hlavního města - Prahy. Samotné cestování bylo pro kluky zážitkem. Vystřídali jsme tři druhy dopravních prostředků - vlak, metro i tramvaj.  Našim cílem byl dinopark, který je umístěn na střeše obchodního centra Galerie Harfa. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli prohlídnout celý park, kluci si užili i dětské hřiště a po prohlídce jsme navštívili 4D kino - Dinoaquarium. Dozvěděli jsme se, že taková stavba 1 dinosaura trvá až 3 měsíce! Výlet jsme zakončili v McDonalds.

Tato fotogalerie je prázdná.

Prázdninový týden 2015

V roce 2015 se uskutečnil již 3. prázdninový týden příměstských aktivit, kterého se zúčastnilo celkem 9 dětí. Tábor byl určen pro děti s autismem a dalšími speciálními potřebami. Tento rok se nám podařilo zajistit díky Grantu města Kutná Hora dostatek asistentů, takže každé dítě tedy mohlo mít svého asistenta a děti tak měly zajištěnou maximální podporu a mohly se zapojit do veškerých aktivit. Prožili jsme pět letních dnů plných her, koupání v rybníce, výletů, procházek, zpívání, bojovek, zahráli jsme si bowling, projeli jsme se na koni, opékali buřty a navštívil nás i canisterapeutický pejsek. Děti si v průběhu tábora vyráběly zážitkové deníky, do kterých si lepily spoustu fotek, co se jim podařilo, co zvládly, co pro ně bylo těžké...děti si domů odnesly plno nových zážitků.

 

Těšíme se na příští rok!

Tato fotogalerie je prázdná.

23. 5. 2015 - Poděbrady

 

Našim dalším cílem jednoho ze sobotních výletů byly Poděbrady. Celkem nás bylo 13, z toho 7 dětí, 5 asistentů a 1 maminka. Takže účast byla hojná. Program byl obět velmi rozmanitý. Navštívili jsme Jezdecký klub Obora, kde se děti svezli na koni, plavili jsme se parníkem na soutok Labe s Cidlinou, udělali jsme si několika kilometrovou procházku podél řeky Labe, ve městě jsme se osvěžili zmrzlinou a poděbradkou a také měli děti možnost se vyřádit na dětském hřišti. Těšíme se na další výlet!!!

Tato fotogalerie je prázdná.

28. 2. 2015 - Žďár nad Sázavou (výstava "Poznávej se", procházka, bowling)

Na první sobotní výlet v roce 2015  jsme se vydali do Zruče nad Sázavou. Tentokrát se výletu zúčastnilo 5 dětí. Navštívili jsme putovní interaktivní výstavu z IQparku Liberec s názvem "Poznávej se", kde si děti mohly udělat otisk vlastního těla, mohly si vyzkoušet jakou mají sílu stisku své ruky, napsat své jméno Braillovým písmem apod. Poté jsme si udělali procházku okolo rybníku na Zelené hoře. Velkou radost děti měly z pozůstatků sněhu. Nakonec jsme se vydali do restaurace, kde jsme si dali něco dobrého na oběd a děti si zahrály bowling. Byl to pestrý a náročný den, ale děti odcházely domů spokojené.

Tato fotogalerie je prázdná.

29. 11. 2014 - Praha (království železnic a výstava "NAŠE CESTA")

Na čtvrtý a zároveň poslední výlet v roce 2014 jsme se vydali opět do Prahy. Tentokrát jsme navštívili Království železnic - pro některé kluky to byla oblíbená výstava, pro jiné to byla nová zkušenost - ale všem se modely vláčků líbily. Velkým překvapením pro kluky byl simulátor formule 1 - všichni si s velkým nadšením zajezdili. Na výstavě "Naše cesta" jsme měli možnost vyzkoušet si jízdu na vozíčku, po slepu lozit na horolezecké stěně, naučili jsme se několik znaků, aby jsme se domluvili s lidmi se sluchovým postižením, také jsme měli možnost vyzkoušet si chůzi se slepeckou holí a plno dalšího. Celkem se výletu zúčastnili 4 kluci.

Tato fotogalerie je prázdná.

4. 10. 2014 - LOUČEŇ (zámek a labyrintárium)

 

Tentokrát jsme vyrazili na zámek Loučeň, kde se právě pořádaly Slavnosti mlsných jazýčků. Zámkem nás provedla paní kuchařka v dobovém oblečení. Měli jsme možnost sednout si i ke královskému stolu. Prošli jsme několika labyrinty a bludišti, plnili různé úkoly při procházce pohádkovou cestou a také jsme si postavili věž z kostkového cukru. Celkem se výletu zúčastnily tři děti.

Tato fotogalerie je prázdná.

Prázdninový týden 2014

Poslední týden v červenci se uskutečnil Prázdninový týden příměstských aktivit pro děti s poruchami autistického spektra a jinými speciálními poruchami a jejich sourozence. Zúčastnilo se celkem 9 dětí ve věku 8-16 let. O děti se starali 2 pracovníci služby a 4 studenti. Pro děti byly připraveny různé hry, zahráli jsme si i živé člověče nezlob se. V zámeckém příkopu jsme si prošli rytířskou stezku, zahráli si kuličky, navštívili jsme vojenské letiště, plnili různé úkoly, hledali poklad, batikovali trička...

 

Tato fotogalerie je prázdná.

26. 4. 2014 - Národní technické muzeum v Praze

Na druhý výlet jsme se vydali do Národního technického muzea v Praze, kde jsme měli možnost si prohlídnout novou expozici rudného a uhelného dolu. Samozřejmostí bylo navštívení expozice „Historie dopravy“, která byla pro kluky nejlákavější a nakonec jsme se vydali na interaktivní výstavu s názvem „Technika hrou“, kde jsme si mohli vyzkoušet různé špionážní taktiky. Návštěvu Prahy jsme zakončili na přání dětí malým občerstvením u McDonald.
 

Tato fotogalerie je prázdná.

22. 2. 2014 - Řepařská drážka Sendražice

Na první sobotvýlet jsme vyrazili 22.2. Sešli jsme se v celkovém počtu 8 včetně doprovodu.  Vyrazili jsme na bývalou řepařskou drážku do Sendražic.

Tato fotogalerie je prázdná.