SETKÁNÍ RODIČŮ

Setkání rodičů probíhá dle domluvy, obvykle 1x za dva měsíce v odpoledních hodinách.