NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

ZAČÍNÁME OPĚT V ZÁŘÍ

Pro koho:

Pro děti a mladé dospělé s poruchami autistického spektra (kromě nízkofunkčního autismu) ve věku 7 – 26 let, které jsou uživately Aktivizační služby pro rodiny s dětmi Na Sioně a jsou vystaveny těmto nepříznivým sociálním situacím:

 • dítě / mladý dospělý neumí navazovat kontakt s druhými, kontakt navazuje nevhodným způsobem nebo se jich straní
 • dítě / mladý dospělý je vyčleňován z kolektivu vrstevníků
 • dítě / mladý dospělý vyhledává kamarády s nevhodným chováním, sám se takovému chování přizpůsobuje
 • dítě / mladý dospělý si neumí strukturovat svůj volný čas
 • dítě / mladý dospělý je pasivní, nemá o nic zájem, nemá motivaci, nemá zájem o volnočasové aktivity
 •  dítě / mladý dospělý nechce chodit do školy
 • dítě / mladý dospělý nerespektuje pedagogické pracovníky
 • dítě / mladý dospělý má malé sebevědomí, je úzkostný
 • dítě / mladý dospělý neumí zvládat své emoce, nerozumí emocím druhých
 • dítě / mladý dospělý je sužován nutkavými myšlenkami a chováním, se kterými si sám neumí poradit
 • dítě / mladý dospělý je nesamostatný, nezvládá bez pomoci druhého základní sebeobslužné dovednosti přiměřené jeho věku – například včas ráno vstát, připravit se do školy, dopravit se do školy a ze školy, zvolit vhodné oblečení, používat telefon, nakoupit si
 
 

Skupinové nácviky:

- kapacita: 2 skupiny týdně, max. 5 dětí v jedné skupině
- kdy: září – červen, 1 skupinka 1 x týdně na 2h
- bloky: skupinky probíhají v blocích: 1 blok = 6 týdnů (cca 5 bloků za školní rok) – nové členy přijímáme dle kapacity až do následujícího bloku, nenarušujeme právě probíhající blok
- rozdělení dětí do skupin: dle věku (toto rozdělení není striktní, přihlíží se také na zralost dítěte a jeho schopnosti – tak, aby to bylo prospěšné jak pro dítě samotné, tak pro ostatní členy skupiny):
7 – 13 let – 1x týdně (den a čas po domluvě s rodiči)
14 – 18 – 1x týdně (den a čas po domluvě s rodiči)
18 – 26 let – 1x týdně (den a čas po domluvě s rodiči)
- kde: v prostorách Střediska Na Sioně, ale také mimo středisko
- skupinové nácviky vedou dvě pracovnice služby
 • kapacita: 2 skupiny týdně, max. 5 dětí v jedné skupině
 • kdy: září – červen, 1 skupinka 1 x týdně na 2h
 • bloky: skupinky probíhají v blocích: 1 blok = 6 týdnů (cca 5 bloků za školní rok) – nové členy přijímáme dle kapacity až do následujícího bloku, nenarušujeme právě probíhající blok
 • rozdělení dětí do skupin dle věku (toto rozdělení není striktní, přihlíží se také na zralost dítěte a jeho schopnosti – tak, aby to bylo prospěšné jak pro dítě samotné, tak pro ostatní členy skupiny):

                    - 7 – 13 let – 1x týdně (den a čas po domluvě s rodiči)

                    - 14 – 18 – 1x týdně (den a čas po domluvě s rodiči)

                    - 18 – 26 let – 1x týdně (den a čas po domluvě s rodiči)

 • kde: v prostorách Střediska Na Sioně, ale také mimo středisko
 • skupinové nácviky vedou dvě pracovnice služby
 
 
 

Individuální nácviky:

 • individuální nácviky probíhají dle individuální domluvy
 • kdy – dle domluvy (minimálně 1x za 14 dní na 60-90 minut)
 • kde – Středisko Na Sioně, domov, škola, město, dle potřeby
 • pro řešení individuálních potřeb, které není možné řešit ve skupině

 

Okruhy na které se zaměřujeme:

 1. komunikační schopnosti: (neverbální projev – gesta, postoj těla, proxemika, výraz obličeje, oční kontakt, naslouchání / verbální projev – zahájení rozhovoru, vedení rozhovoru, ukončení rozhovoru, hlasitost projevu, střídání se v komunikaci, tykání a vykání, dokázat říct ne, nevím, nerozumím, promyslím si to, potřebuji pomoct…)
 2. vztahy s druhými lidmi (navazování přátelství a známostí s vrstevníky, komunikace s učiteli, rodiči a spolužáky, spolupráce, škádlení x šikana, chování a důsledky, omluva, kompromisy, přijímání a sdělování komplimentu, přijímání a sdělování kritiky, vhodné komentáře)
 3. emoce – porozumění svým emocím i emocím ostatních
 4. nácvik praktických činností (telefonování, nakupování, hodnota peněz, jízda vlakem, příprava svačiny…)
 5. jak zvládat stresové situace
 6. sebehodnocení, sebedůvěra
 7. řešení problémů
 8. vyjadřování svých potřeb
 9. naučit se neodbíhat od práce a dokončovat úkoly
 10. umět trávit čas s ostatními zúčastněnými dětmi
 11. zvládnout prohru
 12. naučit se dělat něco pro druhé
 13. respektování pravidel
 14. atd. – dle aktuálních potřeb dítěte a rodiny
 

 

Nácviky sociálních dovedností vede:

 • Bc. Irena Řezníčková - Šenkapounová, DiS.
 • Bc. Monika Šotová, DiS.
 
.