VÝLETY, SETKÁNÍ

 

Pro koho:

pro děti a mladé dospělé ve věku 7 - 26 let s poruchami autistického spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami
výletu se neúčastní rodiče (rodiče dítě pouze doprovodí na předem sjednané místo a předají pracovníkovi této služby, po skončení aktivity si dítě vyzvednou), rodině se tak dostane krátkodobé odlehčení
kapacita max. 10 dětí (počet také závisí na počtu asistentů – v případě, že nebude dostatek asistentů, může jet méně dětí)pro děti a mladé dospělé ve věku 7 - 26 let s poruchami autistického spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami
výletu se neúčastní rodiče (rodiče dítě pouze doprovodí na předem sjednané místo a předají pracovníkovi této služby, po skončení aktivity si dítě vyzvednou), rodině se tak dostane krátkodobé odlehčení
kapacita max. 10 dětí (počet také závisí na počtu asistentů – v případě, že nebude dostatek asistentů, může jet méně dětí)
 • pro děti a mladé dospělé ve věku 6 - 26 let s poruchami autistického spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami
 • výletu se neúčastní rodiče (rodiče dítě pouze doprovodí na předem sjednané místo a předají pracovníkovi této služby, po skončení aktivity si dítě vyzvednou), rodině se tak dostane krátkodobé odlehčení
 • kapacita max. 10 dětí (počet také závisí na počtu asistentů – v případě, že nebude dostatek asistentů, může jet méně dětí)
 

Kdy a kde:

 • 3 – 5 x ročně, cca 8:30 – 17:00 (dle aktuální nabídky)
 • výlet probíhá převážně v sobotu, výjimečně může probíhat o státních svátcích, případně v době prázdnin (letní, jarní, podzimní)
 •  
 • cíl výletu - místa jsou vybírána tak, aby byly časově dostupná

Kdo se na aktivitě podílí:

 • pracovník služby
 • asistenti (především z řad studentů středních a vysokých škol) – jsou zajišťováni tak, aby mohla být zajištěna individuální podpora dítěte. Počet asistentů vždy závisí na počtu dětí. Nejlépe 1 asistent na jedno dítě, aby byla zajištěna v případě potřeby, nečekaných událostí apod. maximální podpora dítěte
 • rodina
 

Cena:

 • výlet je doplňkovou činností – výlet je tedy poskytován s finanční spoluúčastí rodičů

 

 

 

S dotazy se obracejte na Moniku Šotovou: monika.sotova@gmail.com, 739 484 910.

 

Proběhlé výlety a setkání viz fotogalerie Aktivizační služba pro rodiny s dětmi.