Co je raná péče

  • služba zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte, které má zdravotní postižení nebo ohrožení vývoje
  • služba má terénní charakter – poradce, který s rodinou spolupracuje, ji navštěvuje v domácím prostředí
  • raná péče legislativně zakotvena v zákoně č. 108/2006 Sb. jako služba sociální prevence a je poskytována zdarma
  • je určena rodinám s dětmi předčasně narozenými, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra

 

 

Raná péče Na Sioně

Posláním rané péče na Sioně je provázet rodiny dětí se specifickými potřebami (děti předčasně narozené, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra) od narození do 7 let. 

 

Podporujeme rodiny tak, aby porozuměly potřebám svého dítěte a dokázaly využít všechny schopnosti a možnosti rozvíjet své dítě v potřebných oblastech.

 

Rodinám poskytujeme odbornou pomoc a společně hledáme východiska z jejich složitých životních situací.

 

Některá osvědčení:

 

Služba je poskytována v celém Středočeském kraji.

 
Konzultace v rodinách probíhají každý všední den od 8:00 do 17:00 na základě předchozí domluvy s klientem.
Konzultační hodiny ve Středisku Na Sioně: každé pondělí od 13:00 do 15:00 

              

 

 

jsme členem profesní Asociace rané péče České republiky