Co je raná péče

  • služba zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte, které má zdravotní postižení
  • služba má terénní charakter – poradce, který s rodinou spolupracuje, ji navštěvuje v domácím prostředí
  • raná péče legislativně zakotvena v zákoně č. 108/2006 Sb. jako služba sociální prevence a je poskytována zdarma
  • je určena rodinám s dětmi předčasně narozenými, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra

 

Proč raná péče

  • první 3 roky - zásadní role ve vývoji dítěte
  • obrovské kompenzační možnosti mozku - nejlépe se mohou rozvinout náhradní mechanismy i u dětí s vážným handicapem

 

využití tohoto období je důležité pro další možnosti vývoje dítěte 

Raná péče Na Sioně

Posláním rané péče na Sioně je provázet rodiny dětí se specifickými potřebami (děti předčasně narozené, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra) od narození do 7 let. 

 

Podporujeme rodiny tak, aby porozuměly potřebám svého dítěte a dokázaly využít všechny schopnosti a možnosti rozvíjet své dítě v potřebných oblastech.

 

Rodinám poskytujeme odbornou pomoc a společně hledáme východiska z jejich složitých životních situací.

 

Některá osvědčení:

  • Registrovaná sociální služba u krajského úřadu od roku 2006, identifikátor služby: 3974577
  • Garance poskytování sociální služby „raná péče“ od Asociace rané péče České republiky,z.s. s platností do roku 2020

 

Služba je poskytována v celém Středočeském kraji.

 
Konzultace v rodinách probíhají každý všední den od 8:00 do 17:00 na základě předchozí domluvy s klientem.
Konzultační hodiny ve Středisku Na Sioně: každé pondělí od 13:00 do 15:00 

              

 

 

jsme členem profesní Asociace rané péče České republiky

 

 

jsme zapojeni do Platformy Naděje pro Autismus