Ukončené projekty

 

AvastFoundation_newlogo

LEADERSHIP AKADEMIE

(1.1. 2018 - 31. 12. 2019)

Projekt se soustředí na rozvoj střediska a jeho pracovníků v oblasti PR a fundrasingu. Rozvoj povede k auditu standardů kvality služby, metodik a postupů práce. Všichni pracovníci budou mít možnost pracovního rozvoje, aby se rozvíjela kvalita služeb a předcházelo se vyhoření.

Projekt je podpořen Nadačním fondem Avast.
Více  o programu NF Avast: Spolu do života

Rodiny RP

NENECHME RODINY ČEKAT BEZ POMOCI

(1. 7. 2017 - 30. 6. 2019)

Projekt je soustředěn na nastavení nového intenzivnějšího modelu služby rané péče, který bude lépe odpovídat potřebám rodin a dětí. Cílem je zajištění sítě služeb v kraji, zvýšení počtu klientů, zabezpečení kvality služeb, zvýšení kvalifikace pracovníků a podpora informovanosti u osob prvního kontaktu.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations

 
  

 

ČSOB pomáhá regionům

TÚ, TÚ, TÚ, RANÁ PÉČE UŽ JE TU!

Projekt je zaměřen na získání finančních prostředků na nový automobil pro naše středisko. Současné 16 let staré auto je v katastrofálním stavu a jako poskytovatel terénní služby musíme být pro naše klienty mobilní. Díky novému autu budeme moci i nadále pomáhat rodinám beze strachu, zda k nim dojedeme.

Jedná se o spojení veřejné sbírky a finančního daru od ČSOB.

Tento projekt je zařazen do programu ČSOB pomáhá regionům, který si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Klíčovým cílem programu je přispět k rozvoji udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života v regionech.

PD_trojlogo_barevne_ctverec

ŠANCE PRO DĚTI S AUTISMEM

(1. 7. 2017 - 30. 6. 2018)

Projekt umožní rozšířit aktivity pro děti s poruchou autistického spektra  a jejich rodiny, které se každodenně potkávají se složitými situacemi.

Naší snahou je podpořit děti, aby se naučily nové dovednosti, měly šanci poznávat přátelství a smysluplně trávit volný čas. Rodiny dětí budou moci sdílet své starosti, předávat si zkušenosti a nebýt ve svém problému "samy". Nový pracovník umožní nabídnout službu dalším asi 8 dětem. Můžeme nabízet bezradným rodinám účinnou pomoc, a za to jsme rádi.

Projekt se umístil v 50 top projektech Sbírkového fondu Pomozte dětem a my si toho velmi vážíme.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.

AvastFoundation_newlogo

ZDRAVÝ TÝM ÚČINNĚJI POMÁHÁ

(1. 1. 2017 - 31. 12. 2017)

Projekt se soustředí na strategické plánování v organizaci a propagaci poskytované služby, která si klade za cíl zvýšit povědomí potenciálních uživatelů služby o možnosti jejího využití. Současně s tím projekt podporuje pracovníky organizace formou vzdělávacích kurzů a stáží a snaží se tak mimo jiné předejít syndromu vyhoření.

Projekt je podpořen Nadačním fondem Avast.
Více  o programu NF Avast: Spolu do života

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.