Podpořili nás v minulých letech:

MPSV: obor sociální - služba raná péče, služba sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi a PAS

MPSV: odbor rodiny - služby pro podporu rodiny - pobytový vzdělávací kurz a další kurzy

 

Dotace prostřednictvím Středočeského kraje

 

Společnost Arbor Kutná Hora

 

Dar Charity Česká republika na pomůcky

 

Dotace prostřednictvím Individuální projekt Kraje

 

Společnost  Armex Energy  

 

Tříkrálová sbírka 2015, 2016

 

Benefiční koncert Rovnodennost v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele 2016 - Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec

 

  

 

Nadace: O2, NROS Pomozte dětem, Konto Bariéry, Divoké husy, Dětský mozek, společnost Garris, a.s., VDV, CSR firmy Johnson and Johnson, Dobročinný fond Philip Morris

 

 

 

Díky darům firmy Foxconn jsme mohli realizovat rekonstrukci bývalé garáže na dětskou hernu.