Veřejná sbírka

  • Bankovní účet č. 3787828349/0800 - Veřejná sbírka Oblastní charity Kutná Hora pro Středisko Na Sioně

Oblastní charita Kutná Hora pořádá v současné době tři veřejné sbírky povolené Krajským úřadem Středočeského kraje dle § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Jedna z  těchto veřejných sbírek je určena přímo pro Středisko Na Sioně. Sbírka je konána na území České republiky, Kutné Hory, od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou. Pokud nás chcete finančně podpořit touto formou, přispějte na výše uvedený bankovní účet.