Veřejné sbírky

Bankovní účet č. 3787828349/0800 - Veřejná sbírka Oblastní charity Kutná Hora pro Středisko Na Sioně

Oblastní charita Kutná Hora pořádá v současné době tři veřejné sbírky povolené Krajským úřadem Středočeského kraje dle § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Jedna z veřejných sbírek je přímo pro Středisko Na Sioně. Sbírka je konána na území České republiky, Kutné Hory, od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.