Můžete nás podpořit finančním darem

Převodem na účet 441888359/0800, variabilní symbol 500.

Finanční dar pro Středisko Na Sioně na základě darovací smlouvy (tento dar je z pohledu zákona o daních z příjmů uznatelný a fyzické i právnické osoby si jej mohou uplatnit pro snížení základu daně).

darovací smlouva Oblastní charity Kutná Hora