Jak nás můžete podpořit?

 1. Finančním darem

  Převodem na účet 441888359/0800, variabilní symbol 500.

  Finanční dar pro Středisko Na Sioně na základě darovací smlouvy (tento dar je z pohledu zákona o daních z příjmů uznatelný a fyzické i právnické osoby si jej mohou uplatnit pro snížení základu daně).

  darovací smlouva Oblastní charity Kutná Hora

 2. Darujme.cz - výzva Podpora rodin dětí se zdravotním znevýhodněním

  Přečtěte si příběh Terezky, Honzíka,, Danielky nebo Dominika.

 3. Bankovní účet č. 3787828349/0800 - Veřejná sbírka Oblastní charity Kutná Hora pro Středisko Na Sioně

  Oblastní charita Kutná Hora pořádá v současné době tři veřejné sbírky povolené Krajským úřadem Středočeského kraje dle § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Jedna z veřejných sbírek je přímo pro Středisko Na Sioně. Sbírka je konána na území České republiky, Kutné Hory, od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.

 4. Firemní spolupráce

  Finanční podpora

  Formou firemního grantu.
  Staňte se partnerem naší benefiční akce (např. benefiční bowlingový turnaj firem Sion Charity Cup).
  Finančním darem na účet 441888359/0800, variabilní symbol 500 (dar pro Středisko Na Sioně).
  Sbírka mezi Vašimi zaměstnanci.
  Sdílený marketing.

  Hmotná podpora

  Darujte nám vaše výrobky či služby, vyřazený nábytek, IT, automobil apod.

  Firemní dobrovolnický den

  Manuální práce – nátěr plotu a prvků hřiště pro děti se zdravotním znevýhodněním; den a čas dle dohody, pro 6-8 členů týmu.
  Účast na benefiční akci.
  Partnerství či účast vašeho týmu na charitativním bowlingovém turnaji firem Sion Charity Cup. Aktuálně připravujeme II. ročník na podzim 2020.
  Partnerství či účast v benefičním závodě Pošli kačku. Další ročník plánujeme dle situace COVID na jaro 2021.

  Odborné dobrovolnictví

  Máte mezi sebou odborníky na IT, PR, marketing či event management? Pak jste pro nás skvělými partnery v rámci odborného dobrovolnictví. Možností je mnoho a my budeme rádi za váš zájem, názor i odbornou pomoc.

 5. Můžete založit dárcovskou výzvu sami zpracovat tuto stránku.
 6. Staňte se naším dobrovolníkem

  Dobrovolnické centrum Oblastní charity se specializuje na profesionální práci s dobrovolníky, kteří pomáhají potřebným a znevýhodněným skupinám obyvatel - seniorům, dětem ze sociálně slabých rodin, zdravotně postiženým či lidem bez domova.
  Můžete se stát dobrovolníkem akreditovaných programů nebo pomáhat mi tyto programy. Můžete s námi spolupracovat dlouhodobě nebo nám pomoci podle Vašich časových možností. V případě zájmu vyplňte on-line dotazník zájemce o dobrovolnou službu a my Vás budeme v nejbližší době kontaktovat. Děkujeme, že pomáháte.

 7. Můžete nás podpořit i jinak

  Podpořte nás na facebooku.
  Informujte přátelé a známé o zajímavém článku.
  Předejte informaci o našich službách.

Kontakt: Ing. Mgr. Tereza Šedivcová - péče o dárce, tel.: 734 787 780, e-mail: tereza.sedivcova@kh.hk.caritas.cz.