Plán akcí Střediska Na Sioně 2020

 

Akce pro veřejnost:

2.4.  Den v modrém (v rámci kampaně Česko svítí modře)

13. – 19.4. Peříčkový týden (NROS)

18.4. Benefiční akce Pošli kačku – velký závod kačenek na Vrchlici s dětským programem

12.6. Benefiční koncert pro Středisko Na Sioně

13.9. Vinobraní na Kačině 

18.10. Běžíme spolu s farností Kutná Hora

2. – 8.11. Den otevřených dveří v rámci Týdne rané péče

28.11. Účast na kutnohorské akci Tvořivá adventní sobota

 

Aktivizační služba pro rodiny s dětmi Spolu Na Sioně:

 

14.3.. - výlet s dětmi (minigolf v Hradci Hrálové)

27.2. - beseda pro rodiče s Mgr. Staňkovou na téma, co nás aktuálně trápí, autismus, problémové chování

2.4. – beseda pro rodiče - sdílení

29. – 31.5. víkendový pobyt pro děti z nácviků

11.6. 16:00 - 18:00 beseda rodičů s odborníkem

27. – 31.7. - prázdninový týden pro děti

1.10. seminář pro rodiče s psychologem

10.10. výlet pro děti

4.11. beseda pro rodiče s psychoterapeutkou, setkání rodin

prosinec - předvánoční setkání dětí ve středisku

 

Pravidelné aktivity ve středisku:

 

úterý 14.30 - 16 - nácviky sociálních dovedností

čtvrtek 15:30 -17 - nácviky sociálních dovedností

pátky odpoledne (nepravidelně, dle domluvy) - setkání mladých dospělých

pondělí, čtvrtek dopoledne - Individuální práce s dětmi

úterý dopoledne - práce s dětmi ve skupině

průběžné konzultace s rodinou

 

Raná péče Na Sioně:

 

4.3.  14:00 - 16:30 Setkání rodin s dětmi, téma ADHD

13.5. Májové setkání rodin z rané péče

22. – 25.6. Pobyt pro rodiny Neratov

23.9. Zářijové setkání rodin s dětmi

19. - 21.10. Konference Eurlyaid Praha - mezinárodní konference o rané péči

4.11.– beseda pro rodiče s psychoterapeutkou, setkání rodin

listopad  - Týden rané péče, Den otevřených dveří