PLÁN AKCÍ 2019
 
Akce pro veřejnost: 22. - 28.4. Peříčkový týden (NROS), Peříčkový den v Kutné Hoře bude 23.4. 2.4.  Den v modrém ( v rámci kampaně Česko svítí modře) 23.4. Peříčkový den s NROS Pomozte dětem 27.4. Benefiční akce Pošli kačku – velký závod kačenek na Vrchlici s dětským programem 15.6. Benefiční koncert pro Středisko Na Sioně, 19:00 sv. Jan Nepomucký Kutná Hora 14.9. akce na Kačině  s donátory Listopad Den otevřených dveří   Aktivizační služba pro rodiny s dětmi Spolu Na Sioně: Nepravidelné aktivity:                                                                                                       16.2. - výlet pro děti   19.2. - beseda pro rodiče s paní Staňkovou z organizace RIC   26.3. - setkání rodičů   4. 5. - výlet pro děti   14.5. - setkání rodičů   14. - 16. 6. - pobyt pro rodiny v Choceradech   5. - 9. 8. - prázdninový týden pro děti   říjen - výlet pro děti   prosinec - předvánoční setkání dětí ve středisku       Pravidelné aktivity ve středisku:   pondělí 14-15 - setkání mladších dětí   středa 14:30 - 16:30 - setkání starších dětí do 15 let   pátky odpoledne (nepravidelně, dle domluvy) - setkání mladých dospělých   pondělí, úterý, čtvrtek dopoledne - Práce s dítětem a rodinou s využitím běhaviorální terapie             Raná péče Na Sioně: Plánované akce: 26.2. 14:00 - 16:30 Zimní setkání rodin z rané péče 16.5. Májové setkání rodin z rané péče s klinickou logopedkou Mgr. Andreou Wiesnerovou září, prosinec - další setkání rodin z rané péče 10. - 13.6. Pobyt pro rodiny z rané péče Herlíkovice listopad  - Týden rané péče, Den otevřených dveří                                                             
Akce pro veřejnost:
22. - 28.4. Peříčkový týden (NROS) - Peříčkový den v Kutné Hoře bude 23.4.
2.4.  Den v modrém ( v rámci kampaně Česko svítí modře)
23.4. Peříčkový den s NROS Pomozte dětem
27.4. Benefiční akce Pošli kačku – velký závod kačenek na Vrchlici s dětským programem
15.6. Benefiční koncert pro Středisko Na Sioně, 19:00 sv. Jan Nepomucký Kutná Hora
14.9. akce na Kačině  s donátory
Listopad Den otevřených dveří
 
 
Aktivizační služba pro rodiny s dětmi Spolu Na Sioně:
6.2. - výlet s dětmi (minigolf a zábavní centrum Toboga v Hradci Hrálové)
19.2. - beseda pro rodiče s paní Staňkovou z organizace RIC na téma Aspergerův syndrom
26.3. - setkání rodičů a navázání spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci v rámci projektu Inspiro, která nás bude podporovat v rodičovských fórech
12.4. - setkání s mladými dospělými na bowlingu s večeří
23.4. - beseda pro rodiče s psycholožkou na téma hospitalizace v psychiatrické nemocnici
4. 5. - výlet pro děti do Centra řemesel Botanicus v Ostrá
14. - 16. 6. - pobyt pro rodiny v Choceradech
5. - 9. 8. - prázdninový týden pro děti
září a listopad – beseda pro rodiče s pozvanými lektory
říjen - výlet pro děti
prosinec - předvánoční setkání dětí ve středisku
 
 
Pravidelné aktivity ve středisku:
 
pondělí 14-15 - setkání mladších dětí
středa 14:30 - 16:30 - setkání starších dětí do 15 let
pátky odpoledne (nepravidelně, dle domluvy) - setkání mladých dospělých
pondělí, úterý, čtvrtek dopoledne - Práce s dítětem a rodinou s využitím běhaviorální terapie
průběžné konzultace s rodinou
 
 
Raná péče Na Sioně:
26.2. 14:00 - 16:30 Zimní setkání rodin z rané péče
16.5. Májové setkání rodin z rané péče s klinickou logopedkou Mgr. Andreou Wiesnerovou
září, prosinec - další setkání rodin z rané péče
10. - 13.6. Pobyt pro rodiny z rané péče Herlíkovice
listopad  - Týden rané péče, Den otevřených dveří 
 
 
Více zde: https://www.strediskonasione.cz/plan-akci-2019/

Plán akcí Střediska Na Sioně 2020  (již nyní jsou změny vzhledem k aktuální situaci)

Akce pro veřejnost:

2.4.  Den v modrém (v rámci kampaně Česko svítí modře) on line

4.-10.5. Peříčkový týden (NROS) on line

18.4. Benefiční akce Pošli kačku – velký závod kačenek na Vrchlici s dětským programem - odloženo

12.6. Benefiční koncert pro Středisko Na Sioně

13.9. Vinobraní na Kačině 

18.10. Běžíme spolu s farností Kutná Hora

2. – 8.11. Den otevřených dveří v rámci Týdne rané péče

28.11. Účast na kutnohorské akci Tvořivá adventní sobota

 

Aktivizační služba pro rodiny s dětmi Spolu Na Sioně:

 

14.3. - výlet s dětmi (minigolf v Hradci Hrálové) - zrušen

27.2. - beseda pro rodiče s Mgr. Staňkovou na téma, co nás aktuálně trápí, autismus, problémové chování

2.4. – beseda pro rodiče - sdílení - on line

29. – 31.5. víkendový pobyt pro děti z nácviků

11.6. 16:00 - 18:00 beseda rodičů s odborníkem

27. – 31.7. - prázdninový týden pro děti

1.10. seminář pro rodiče s psychologem

10.10. výlet pro děti

4.11. beseda pro rodiče s psychoterapeutkou, setkání rodin

prosinec - předvánoční setkání dětí ve středisku

 

Pravidelné aktivity ve středisku:

 

úterý 14.30 - 16 - nácviky sociálních dovedností

čtvrtek 15:30 -17 - nácviky sociálních dovedností

pátky odpoledne (nepravidelně, dle domluvy) - setkání mladých dospělých

pondělí, čtvrtek dopoledne - Individuální práce s dětmi

úterý dopoledne - práce s dětmi ve skupině

průběžné konzultace s rodinou

 

Raná péče Na Sioně:

 

4.3.  14:00 - 16:30 Setkání rodin s dětmi, téma ADHD

19.5. Májové setkání rodin z rané péče on line

22. – 25.6. Pobyt pro rodiny Neratov

23.9. Zářijové setkání rodin s dětmi

19. - 21.10. Konference Eurlyaid Praha - mezinárodní konference o rané péči

4.11.– beseda pro rodiče s psychoterapeutkou, setkání rodin

listopad  - Týden rané péče, Den otevřených dveří