Zahajujeme projekt ABA terapie v Centru Na Sioně

01.04.2015 09:04

S velkou radostí Vám chceme oznámit, že jsme uspěli ve 2. výzvě  v rámci programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace s naším projektem "ABA terapie v Centru Na Sioně" a v navazujícím doplňkovém grantu. Projekt je podpořen  grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.   

 

Projekt bude probíhat 1.4.2015 - 31.3.2016

Chceme v něm nabídnout rodinám, které vychovávají dítě se zdravotním znevýhodněním, především autismem a dalšími vývojovými poruchami,  moderní a účinnou metodu ABA terapie. Tím děti podpoříme, aby mohly být v budoucnu maximálním možným způsobem samostatné. V našem regionu není tento způsob práce, ve světě s úspěchem používaný, dostupný. Projekt vzdělá pracovníky, kteří budou přenášet dovednosti rodičům. Zároveň připraví manuál, který odbornou veřejnost o ABA metodě a s ní spojených službách bude informovat. Informování a spolupráci mezi organizacemi napomůže návazná odborná konference.

 

Více k projektu bude v záložce Projekty - ABA terapie v Centru Na Sioně.

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz

eeagrants.org