Intenzivní práce s rodinami ve Středisku Na Sioně pod norskou supervizí

21.03.2016 10:26

Již po druhé do Střediska Na Sioně přijeli norští odborníci z Institutu aplikované analýzy (IAA), kteří nám pomáhají zkvalitnit naši práci s dětmi s využitím behaviorální terapie. Během supervize jsme pracovali přímo s dětmi a rodiči, rozebírali jsme videa z proběhlých terapií, probírali jsme nové možnosti a postupy práce. Supervize probíhala v prostorách našeho střediska ve dnech 10. a 11. března 2016 v rámci projektu "ABA terapie v Centru Na Sioně". Tímto celému týmu z IAA děkujeme za spolupráci, cenné rady a inspiraci do naší práce.

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz

 

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.

eeagrants.org