Práce pod supervizí ve Středisku Na Sioně

12.11.2015 09:30

Ve dnech 3. - 6. listopadu nás navštívilo 7 norských odborníků z IAA (Institute of Applied Behavior Analysis), kteří pracují s dětmi bez ohledu na diagnózu formou ABA terapie. Každý den jsme pracovali se 2-5 dětmi a jejich rodiči a asistenty pedagoga na nejtíživějších problémech. Kromě přímé práce s dětmi jsme s odborníky rozebírali nejen teorii ABA terapie, ale také konkrétní postupy u jednotlivých dětí.  Děkujeme všem tlumočníkům (především studentům Církevního gymnázia v Kutné Hoře) za jejich výbornou práci.

 

Supervize se konala v rámci projektu "ABA terapie v Centru Na Sioně". Těšíme se na další spolupráci s IAA.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz

www.eeagrants.cz