Stáž v IAA v norském Stavangeru

21.10.2015 11:04

V rámci projektu "ABA terapie v Centru Na Sioně" navštívily 4 pracovnice střediska spolu s tlumočníkem norské pracoviště Institut aplikované analýzy (IAA), které pracuje s lidmi s různými vývojovými poruchami formou ABA terapie již 20 let. Stáž se uskutečnila 13. - 20.9.2015. 

Během stáže jsme se věnovali teorii ABA terapie s pracovníky norské organizace - Linne Sørås a Jensem  Erikem Skårem.  Dále jsme se účastnili terapií s dětmi různého věku a různého druhu zdravotního znevýhodnění. Také jsme měli možnost sledovat a konzultovat videoukázky  z  terapií v jiných zemích(Rumunsko, Polsko), kde pracovníci IAA pomáhali metodu ABA terapie zavádět. Navštívili jsme školu "Grannes skole", která s dětmi pracuje s využitím ABA terapie. Řada terapeutů a pracovníků školy byla zároveň spolupracovníky IAA.


Ve dnech 2. - 6.11. se uskuteční ve Středisku Na Sioně terapie pod supervizí pracovníků této organizace. Tito zkušení pracovníci nám budou pomáhat nastavit dobrou práci s dětmi u nás ve středisku. Supervize se budou účastnit pracovníci střediska a rodiny, se kterými nyní v rámci projektu spolupracujeme.