Projekt "ABA terapie v Centru Na Sioně"

03.07.2015 13:37

Během měsíce července se všechny pracovnice Střediska Na Sioně účastní tábora s intenzivním terapeutickým programem pro děti s poruchami autistického spektra. Tábor pořádá Centrum Terapie Autismu (CTA). Po celou dobu tábora pracovnice pracují s dětmi terapeuticky pod vedením Mgr. Romany Straussové. Tato praxe je součástí školení v ABA terapii. Získané zkušenosti budeme dále předávat nejen rodičům, ale také řadě odborníků, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra. Průběžně Vás budeme informovat.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz

eeagrants.org