Prázdninový týden 2017 je za námi

16.08.2017 09:51

I v letošním roce, tentokrát už popáté, se uskutečnil prázdninový týden pro děti s poruchami autistického spektra a dalšími specifickými potřebami. Aktivity pro děti připravily pracovnice Střediska Na Sioně. Ve dnech 31. 7. – 4. 8. se celkem prostřídalo devět dětí ve věku 8 – 19 let (z toho osm kluků a jedna dívka). Tento rok jsme měli dostatek asistentů, proto jsme mohli s dětmi uskutečnit i náročnější výlety jako byla návštěva zábavního centra Fajnpark. Také jsme se vypravili na Stvořidla, do Poděbrad, na koupaliště a navštívili jsme sedleckou katedrálu. Děti ocenily projížďku na koních i parníkem, velmi se jim líbilo opékání buřtů a zpívání u kytary a ukulele. Výlety i procházky jsme zpestřili různými hrami na hřišti a také jsme si zahráli živé Člověče, nezlob se. Asistenti, kteří ve Středisku Na Sioně pomáhají nejen o prázdninovém týdnu, ale i při výletech a setkáních dětí během celého roku, jsou převážně studenty středních a vysokých škol. Díky Grantu města Kutná Hora naše středisko může zajistit dostatek asistentů pro individuální péči, která je pro děti s autismem nezbytná. Asistenti jsou pro děti také kamarády, se kterými si mohou popovídat a kteří jim pomáhají zvládat různé sociální situace, které by samy bez pomoci nezvládly. Velmi nás i rodiče těší, jak velké pokroky děti dělají a že se k nám rády vrací. Rodiče tak mohou svůj čas věnovat nejen práci, ale i odpočinku, relaxaci a ostatním členům rodiny.

Viz fotogalerie: Aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Prázdninový týden podporuje město Kutná Hora.