Poděkování SPŠ, VOŠ a JŠ Kutná Hora :)

19.05.2020 13:19

Děkujeme panu řediteli Ing. Josefu Tremlovi a studentům Střední průmyslové školy v Kutné Hoře za ochranné štíty pro naši práci s dětmi ve Středisku Na Sioně.

Díky daru Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Kutné Hoře můžeme v pestrobarevných štítech pracovat s dětmi se zdravotním znevýhodněním bez obav. Především pro nácvik komunikačních dovedností se štíty osvědčily jako vhodnější, než roušky. Děti mohou vnímat ústa mluvícího a napodobovat lépe hlásky, slabiky i slova.
 
Ještě jednou děkujeme panu řediteli, který pro nás 5 štítů zajistil a studentům, kteří je pro nás vyrobili!!!
 

Pracovníci Střediska Na Sioně, Oblastní charita Kutná Hora