PF 2019

20.12.2018 16:03

Vážení rodiče a přátelé Střediska Na Sioně,

celý tým Vám děkuje za důvěru a přeje spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.