Jaký byl benefiční koncert?

06.01.2015 12:16

Refektář kutnohorského GASKU byl zaplněn účastníky, kteří si přišli poslechnout vánoční, operní a muzikálové melodie v provedení zpěvaček Lucie Mrňákové a  Slávky Tyrkasové,  s doprovodem kláves Lukáše Lázňovského a akordeonu Denisy Bartůňkové. Vystoupili sourozenci Váňovi při ukázkách latinsko-amerických  a moderních tanců. Celý koncert uváděl Ondřej Holý. Překvapením bylo vystoupení dětí ze souboru  Sluníčka ze zámku.  Ředitel Oblastní charity Kutná Hora, RNDr. Robert Otruba a vedoucí střediska Mgr. Markéta Sieglová představili organizaci a účel – nákup pomůcek pro děti se zdravotním postižením, kterému koncert poslouží. Poděkovali dlouholetým i novým dárcům a účastníkům.  Pak jsme již téměř dvě hodiny poslouchali krásné melodie a sledovali další vystoupení. Zpestřením byla aukce obrazu ak.malíře Pavla Kabeláče, která se setkala se zájmem obecenstva. Návštěvníci měli možnost také přispět na účel dobrovolným vstupným nebo zakoupením drobných dárečků a občerstvení z dílen Oblastní charity Kutná Hora.

 

Fotografie z koncertu jsou ve Fotogalerii