Česko svítí modře

31.03.2015 16:51

 

Česko svítí modře

Naděje pro autismus u příležitosti 2. dubna 
– Světového dne zvýšení povědomí 
o autismu (WAAD) – startuje kampaň Česko 
svítí modře, která potrvá do konce dubna.

Modrá barva je barvou komunikace, která představuje pro 
osoby s autismem jednu z nejvážnějších bariér porozumění 
světu.

Ke kampani se připojuje také Středisko rané péče (nově 
Středisko Na Sioně).

 

 

 

 

Středisko rané péče při Oblastní charitě v Kutné Hoře se ve dnech 2.4. - 30.4.2015 připojuje ke kampani "Česko svítí modře". Během měsíce dubna proběhne několik seminářů na téma autismus a v průběhu tohoto roku bude několik pracovnic střediska proškoleno v ABA terapii, která pomáhá lidem s autismem.

S autismem žije:
- každé 80. narozené dítě
- 70 000 000 osob světa
- na 100 000 občanů České republiky

„Dítě nebo člověk s autismem nerozumí svému okolí, nechápe časoprostorové vztahy, nerozumí emocím druhých a trpí tzv. sociální dyslexií. Protože se nedokáže vcítit do druhých, nechápe ani, jak a proč s ostatními komunikovat. Selhává v představivosti, plánování činností, imitaci a hře, sebepojetí. Jeho vývoj je tím výrazně narušen. Nechápe sociální interakce i pochvalu, proto selhává v motivaci k učení se novým věcem. Z toho plyne problémové chování. Takový člověk prožívá mnoho úzkostí, které bez odborné pomoci nedokáže překonat.“

Mgr. Romana Straussová

Většina problémů, se kterými rodiny s dětmi s PAS (poruchami autistického spektra) a dospělé osoby s PAS žijí, vychází z neinformovanosti veřejnosti. Bohužel jak z laické, tak často i z odborné. Podle odhadů žije v České republice na 100 000 osob s PAS. Autismus však neovlivňuje život jedné osoby, ale celé rodiny, ve které osoba s PAS žije. S odsuzováním okolí, s neochotou úřadů, s neadekvátní zdravotní a sociální péčí, se sociální izolací, s nezájmem těch, kteří by zájem mít měli, se tedy potýká až půl milionu obyvatel naší země. Možná i více…

 Podporu lidem s autismem lze vyjádřit: 
- šířením informací o kampani prostřednictvím letáků, sdílením odkazů
- rozsvícením symbolu kampaně – modrého světla. 
- modrým prvkem oblečení nebo doplňkem. 
- účastí na některé z akcí ve Vašem okolí. 
- promítáním video spotu vytvořeného ke kampani (zašleme na žádost). 
- uspořádáním například: dne otevřených dveří, výstavy, besedy, přednášky, pochodu, setkání, divadelního představení, filmové projekce, atd.

Registrací na portálu Naděje pro Autismus, pomůžete zaplnit nejen „modrající“ mapu ČR, ale také bílá místa v povědomí veřejnosti o problematice života osob s autismem.

Informace o kampani, inspiraci k zapojení a registraci programu naleznete na portále platformy Naděje pro Autismus - www.nadejeproautismus.cz. Kampaň má svůj profil i na sociální síti Facebook.

 cesko_sviti_modre.jpg (obrázek JPEG)cesko_sviti_modre.jpg