Jméno

pozice v týmu

telefon

e-mail

Mgr. Markéta Sieglová

vedoucí střediska,            poradce rané péče

731 598 866

marketa.sieglova@kh.hk.caritas.cz

Mgr. Jolana Skalníková

poradce rané péče

731 598 982

jolana.skalnikova@kh.hk.caritas.cz

Bc. Daniela Sršňová

koordinátor rané péče,

poradce rané péče

731 604 718

daniela.srsnova@kh.hk.caritas.cz

Bc. Marie Teplá

poradce rané péče

731 598 867

marie.tepla@kh.hk.caritas.cz

Bc. Monika Šotová, Dis.

Koordinátor aktivizační služby

pro rodiny s dětmi,

sociální pracovník

739 484 910

monika.sotova@kh.hk.caritas.cz

Bc. Irena Řezníčková-Šenkapounová, DiS.

sociální pracovník

731 604 719

irena.reznickova@kh.hk.caritas.cz

Ing. Dita Hiřmanová

koordinátor aktivit

734 649 246

dita.hirmanova@kh.hk.caritas.cz

Eva Kratochvílová

asistent pro práci s dětmi

731 598 876

eva.kratochvilova@kh.hk.caritas.cz

Ing. Mgr. Tereza Šedivcová

manažer střediska

734 787 780

tereza.sedivcova@kh.hk.caritas.cz

Mgr. Lenka Jankulíková

poradce rané péče

703 173 856

lenka.jankulikova@kh.hk.caritas.cz

731 598 982

 

Středisko Na Sioně (Poskytovatel: Oblastní charita Kutná Hora)

Palackého náměstí 320 (vchod z ulice Na Sioně)
284 01 Kutná Hora

tel.: 327 311 493

e-mail: strediskonasione@kh.hk.caritas.cz

web poskytovatele: www.kh.charita.cz

 

Konzultační hodiny probíhají každé pondělí od 13:00 do 15:00