Co nabízíme?

 • konzultace v domácím prostředí, ambulantní, telefonické a  e-mailové konzultace
 • podpora psychomotorického vývoje dítěte
 • půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury
 • naslouchání, podpora rodiny v období krize
 • výchovné poradenství
 • základní sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště
 • seznámení s aktuální nabídkou rehabilitačních pomůcek a možnostmi jejich získání
 • pomoc při vyhledávání předškolního a školního zařízení, podpora při adaptaci
 • pomoc při vyhledávání sociálních a dalších návazných služeb
 • doprovázení při návštěvě lékaře nebo instituce
 • setkávání rodin
 • semináře pro rodiče
 • pobyty pro rodiny (s finanční spoluúčastí)