Co nabízíme?

 • konzultace v domácím prostředí, ambulantní, telefonické a  e-mailové konzultace
 • podpora psychomotorického vývoje dítěte
 • půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury
 • naslouchání, podpora rodiny v období krize
 • výchovné poradenství
 • základní sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště
 • seznámení s aktuální nabídkou rehabilitačních pomůcek a možnostmi jejich získání
 • pomoc při vyhledávání předškolního a školního zařízení, podpora při adaptaci
 • pomoc při vyhledávání sociálních a dalších návazných služeb
 • doprovázení při návštěvě lékaře nebo instituce
 • setkávání rodin
 • semináře pro rodiče
 • pobyty pro rodiny (s finanční spoluúčastí)
 
 

Cíle služby:

 • Dítě bude mít možnost se dorozumívat se svým okolím.
 • Dítě se naučí nové vhodnější způsoby hry a chování.
 • Rozvoj dovedností dítěte, zvláště v ohrožených oblastech.
 • Podpora rodiny v porozumění a respektování potřeb svého dítěte.
 • Rodina se naučí, jak rozvíjet dovednosti svého dítěte, podporovat jeho psychomotorický vývoj a kompenzovat jeho zdravotní handicap.
 • Rodina se seznámí s vhodnými postupy řešení problémového chování dítěte.
 • Rodina dostane potřebné informace, kontakty a podporu.  
 • Rodina bude mít možnost setkat se s dalšími rodinami.