Úspěšný seminář Poruchy autistického spektra očima rodiče, odborníka, pedagoga
11. září 2020 Články

Úspěšný seminář Poruchy autistického spektra očima rodiče, odborníka, pedagoga

Více než padesát lidí se účastnilo ve čtvrtek 3. září  v aule Církevního gymnázia v Kutné Hoře téměř tříhodinového odborného semináře Poruchy autistického spektra očima rodiče, odborníka, pedagoga. Seminář uspořádalo Středisko Na Sioně a pozvalo lektorku Mgr. Staňkovou, která poutavým způsobem přiblížila téma autismu a jeho specifik.

Celý seminář byl pojatý jako odpovědi na otázky, které byly předem zaslané. Hlavními tématy byly příčiny poruch autistického spektra dále jen PAS, jakým způsobem se projevují, diagnostikují i možnosti pomoci lidem a jejich rodinám, které se s PAS denně potýkají. Paní lektorka Mgr. Jaromíra Staňková uvedená témata prolínala odkazy na profesní i osobní rodinné zkušenosti a vše ukazovala na praktických příkladech.

Porucha autistického spektra se projevuje v raném dětství okolo druhého roku. Častěji postihuje chlapce v poměru 3:1. Příčiny vzniku autismu nejsou doposud známé. „Každý člověk s PAS je zcela jedinečný, jeho projevy jsou velmi různé, ale obvykle má nějaký problém v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Jsou přecitlivělí, úzkostní, mají obtíže v emocích, abnormality v pozornosti ve smyslu nahoru i dolů, říká Markéta Sieglová, vedoucí Střediska Na Sioně a dodává „projevy u každého člověka se v průběhu života mění, takže přístup k takovému člověku je velmi individuální záležitostí. Velká různorodost je také v intelektu, od lidí s těžkým mentálním postižením až po lidi geniální, jejichž IQ ani nelze změřit.

Paní lektorka autenticky přiblížila svět a pohled lidí s autismem. Adam chodí na první stupeň základní školy. Načapal Kubu, jak sbírá ze země jeho pastelky. Adamova reakce je, že Kubovi dá facku. Myslí si, že mu Kuba pastelky krade. Děti s PAS totiž obvykle připouští především černé scénáře. Nenapadne je, že většinou lidé věci myslí dobře. Adama nenapadlo, že jeho pastelky z lavice někdo jiný omylem shodil a Kuba mu jen pomáhá je sebrat. Chování Adama není zlé, pouze si vyhodnotil situaci ze svého pohledu jinak.

Jaká je úloha asistentů pedagoga? Mají pomoci s tím, v čem má dítě konkrétní obtíže. Například děti s PAS mají často potíže se orientovat v prostoru, čase, ve svých věcech. Paní učitelka řekne: „Otevřete si sešity a napište datum.“ Martínek sedí a nic nedělá. I když paní učitelka opakuje tento pokyn velmi jasně, on nepracuje. V sešitě je totiž třicet pět řádků a Martínek neví, kam má datum přesně napsat. Až když mu asistentka tužkou udělá puntík na správný řádek, může konat. Někdy stačí velmi málo, jenom vědět, co udělat. Děti s PAS se totiž většinou neumějí zeptat.

„ Naše Anička nemá ráda knoflíky. V průběhu patnácti let jsme odstranili všechno, co má knoflíky. Ze zkušenosti jsme věděli, že když měla oblečení s knoflíky nebo jí takové věci dali ve školce, tak jí to hrozně rozhodilo,“ říká svoji zkušenost jedna z maminek.

Mladý muž s autismem má velmi specifické zájmy. Zajímá ho vše, co se týká umírání a smrti, pohřební obřady  nebo různé typy rakví. Představte si, jak takový muž naváže vztah s dívkou, když se jí na prvním rande zeptá, jaký typ pohřebního obřadu by preferovala. Je jasné, že dívka uteče a už se mu nikdy neozve.

Děti i dospělí s autismem potřebují mnoho tolerance, naslouchání a ochoty přemýšlet nad jejich věcmi jinak. Je pro ně těžké o něco žádat, na něco se ptát a zpravidla okolí odradí komunikací o stereotypních tématech, která zajímají jen je. Je pro ně těžké najít si kamarády, práci, partnera a udržet si přátelé. Podle lektorky paní Staňkové je třeba lidem s autismem vysvětlovat, dávat instrukce k situacím, předkládat jim pozitivní scénáře, které by je vůbec nenapadly. Lidé s autismem potřebují zejména toleranci a snahu o pochopení ze strany běžné společnosti.

Profesní i osobní zkušenosti nejen lektorky, ale i dalších účastníků semináře, rodičů i odborníků, kteří se dětem denně věnují, přinesly mnohá zamyšlení a dost možná i novým směrem.

tisková zpráva Oblastní charity Kutná Hora

Mgr. Marcela Mommersová

specialista komunikace a PR
Tel.: 607 714 535 E-mail: 88EmV-548hzwVbigc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb