Podepsali jsme smlouvu projektu Spolu ze Sionu na další rok.
1. července 2020 Články

Podepsali jsme smlouvu projektu Spolu ze Sionu na další rok.

Podepsali jsme v Praze smlouvu na další rok o financování z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Projekt "Spolu ze Sionu" se zaměřuje na provázení dětí na spektru autismu nebo se specifickými poruchami, jako je ADHD,  a jejich rodin. Nabízené aktivity:  nácviky sociálních dovedností, individuální nácviky, práce s dítětem a rodinou individuální i skupinová, konzultace, rodičovské a sourozenecké skupiny, sobotní a vícedenní výlety a pobyt, prázdninový týden, proškolení pracovníků v metodě IVT a její využívání při práci s rodinami.

Dětem chceme prostřednictvím aktivit pomoci porozumět sociálním situacím a umět na ně přijatelně reagovat. Chceme jim nabídnout získání zkušeností s následky svého chování, pracovat na jeho změně. Chceme jim nabídnout příležitost bezpečného pobytu v prostředí s pravidly, seznamování se se situacemi přiměřenými jejich věku, možnost být smysluplným způsobem s vrstevníky, zlepšovat své dovednosti. Rodiče budou lépe rozumět, jak nastavovat pravidla, změnu a dostanou podporu při realizaci. Lépe porozumí chování svého dítěte. Využijí nové možnosti podpory, nabídku prostoru pro sebe, další členy rodiny.

Mgr. Markéta Sieglová

vedoucí Střediska Na Sioně, sociální pracovník
Tel.: 731 598 866 E-mail: 88EuVd54%brq2~l7VX~uYW.cT-nBZd5kT-M